بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوت نیستم فقط دیگر کسى برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی خیلیا بعد از خیلیا دیگه زندگی نکردن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هرکی ازم میپرسه “چطوری ؟” برا اینکه “خوب” باشم ناچارا دشمن خدا میشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی ام هم قرمزی چشمهایم را پنهان نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج میزند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر ِ باران! تو دور میشوی، من خیس! این دِلبری های ِ بهار است، نیامده دیوانه می کند، … کوچه را از تنهایی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکان می دهد خانه را سالی که می آید … سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستای من سرده یعنی که من تنهام یعنی ازت دورم , یعنی تو رو میخوام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی ، تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی ، تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوت نیستم فقط دیگر کسى برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی خیلیا بعد از خیلیا دیگه زندگی نکردن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هرکی ازم میپرسه “چطوری ؟” برا اینکه “خوب” باشم ناچارا دشمن خدا میشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی ام هم قرمزی چشمهایم را پنهان نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج میزند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر ِ باران! تو دور میشوی، من خیس! این دِلبری های ِ بهار است، نیامده دیوانه می کند، … کوچه را از تنهایی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکان می دهد خانه را سالی که می آید … سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستای من سرده یعنی که من تنهام یعنی ازت دورم , یعنی تو رو میخوام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی ، تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آرزوی مرگ کنی ، تا حتی شده برای تشییع جنازت یه عده دورت جمع بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !