بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بى هیچ بهانه کسى را دوست دارى اما گاهى با هزار دلیل هم نمیتوانى یکى را دوست داشته باشى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکند مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی ، شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال گمم تو روزایی که گذشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم : من و خیال تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مردنم سرم را جدا کنید و بگذارید روی شانه ام شانه ای که سر می خواست ، سری که شانه میخواست … هر دو را به آرزویشان برسانید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آرزوهایم در حد یک کلمه کوچک به نام ای کاش نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پرواز می خواهد دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد دلم آواز می خواهد دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد دلم بی رنگ و بی روح است دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست از تو می رقصم تا سرگیجه تا تار شدن اتاق تا سیاه تر شدن چشمم تا نبینم نبودن بی دلیلت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم به تو نمی رسد به جاده التماس می کنم ، برگردد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانند هم سن و سال های خودم نیستم که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده … من تنها یک آرزو دارم و آن این است که شبی بخوابم و دیگر بلند نشوم تا نشنوم تا نبینم تا نشکنم تا هر روز چندین بار نمیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین : اشک ، هیچ به نفع من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد آنکه به او دل بستم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن که به پایت می نشینم … بلند میشوم ، آرام چرخی میزنم و مطمئن میشوم که نیستی بعد برمیگردم سَرِ جایم ، سرم را میگذارم روی زمین و می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا توپِ توپم اما پنچرِ پنچر !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بى هیچ بهانه کسى را دوست دارى اما گاهى با هزار دلیل هم نمیتوانى یکى را دوست داشته باشى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکند مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی ، شاید اگر بغضم فرو نشیند صدایت کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال گمم تو روزایی که گذشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم : من و خیال تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مردنم سرم را جدا کنید و بگذارید روی شانه ام شانه ای که سر می خواست ، سری که شانه میخواست … هر دو را به آرزویشان برسانید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آرزوهایم در حد یک کلمه کوچک به نام ای کاش نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پرواز می خواهد دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد دلم آواز می خواهد دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد دلم بی رنگ و بی روح است دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست از تو می رقصم تا سرگیجه تا تار شدن اتاق تا سیاه تر شدن چشمم تا نبینم نبودن بی دلیلت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم به تو نمی رسد به جاده التماس می کنم ، برگردد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانند هم سن و سال های خودم نیستم که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده … من تنها یک آرزو دارم و آن این است که شبی بخوابم و دیگر بلند نشوم تا نشنوم تا نبینم تا نشکنم تا هر روز چندین بار نمیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین : اشک ، هیچ به نفع من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد آنکه به او دل بستم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن که به پایت می نشینم … بلند میشوم ، آرام چرخی میزنم و مطمئن میشوم که نیستی بعد برمیگردم سَرِ جایم ، سرم را میگذارم روی زمین و می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا توپِ توپم اما پنچرِ پنچر !