بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرام نشستم، زل زدم به دیوار، غرق شدم تو یه سری فکـــر ، شایدم رویـــا نمی دونم ...تا به خودم اومدم دیدم صورتم خیس شده ... به همین سادگی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست ز یایران قدیمی خبری نیست، از آن همه خوبی و محبت اثری نیست، چشمم به درو گوش به گوشی و دلم تنگ، در کوچه تنهایی ما رهگذری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو نمی دانی...!!! چقدر سخت است...!!! یار را .... با یار .... دیدن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تصمیم می گیره بره حتی اگه نره ، دیگه پیشت نیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی دلـــت گــرفتـــه وقتـــی غمگینـــی وقتـــی از زنـــدگـــی سیــــری… حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون طعمــــه خــوبـــی هستــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه … که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم می شی به کینه ای بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها احساس بـچـه ای رو دارم که رفـتـه تـو کــوچــه تــا بـازی کـنــه ولـی کــسـی بـازیــش نـمـیــده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم مد شده... همه به هم خیانت می کنند... و بعد داد می زنند که تنهایم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش زمانی كه بودی به اين جمله كه :كاش ميبودی بيشتر فكر ميكردم كه موقع گفتنش چه سوزی دارد.........!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بری عطری رو که اون میزده رو بخری و بزنی به خودت تا فکر کنی کنارته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي بهت ميرسه ميگه سلام خوشگله ولي من يكي دوس دارم بهت فحش بدم آره ادعام هم ميشه من تكم رفيق تنهايي و عاشق فنكدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم خاطره هامون آرومم نميذاره رفتي نگفتي اشك چشام ميباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها خیلی خوش شانس هستند...... چون کسی رو ندارن که از دست بدن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی نبودنت,ندیدنت,یا رفتنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت.(همیشه بیادتم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی هجرت می اید. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه ی پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم. رو به ان وسعت بی واژه که همواره مرا میخواند.. کفش هایم کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل امتحانات. . . من جز مرور رنگ چشمانت و خط کشیدن زیر دلتنگی هایم هیچ درسی ندارم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرام نشستم، زل زدم به دیوار، غرق شدم تو یه سری فکـــر ، شایدم رویـــا نمی دونم ...تا به خودم اومدم دیدم صورتم خیس شده ... به همین سادگی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست ز یایران قدیمی خبری نیست، از آن همه خوبی و محبت اثری نیست، چشمم به درو گوش به گوشی و دلم تنگ، در کوچه تنهایی ما رهگذری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو نمی دانی...!!! چقدر سخت است...!!! یار را .... با یار .... دیدن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تصمیم می گیره بره حتی اگه نره ، دیگه پیشت نیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی دلـــت گــرفتـــه وقتـــی غمگینـــی وقتـــی از زنـــدگـــی سیــــری… حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون طعمــــه خــوبـــی هستــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه … که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم می شی به کینه ای بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها احساس بـچـه ای رو دارم که رفـتـه تـو کــوچــه تــا بـازی کـنــه ولـی کــسـی بـازیــش نـمـیــده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم مد شده... همه به هم خیانت می کنند... و بعد داد می زنند که تنهایم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش زمانی كه بودی به اين جمله كه :كاش ميبودی بيشتر فكر ميكردم كه موقع گفتنش چه سوزی دارد.........!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بری عطری رو که اون میزده رو بخری و بزنی به خودت تا فکر کنی کنارته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي بهت ميرسه ميگه سلام خوشگله ولي من يكي دوس دارم بهت فحش بدم آره ادعام هم ميشه من تكم رفيق تنهايي و عاشق فنكدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم خاطره هامون آرومم نميذاره رفتي نگفتي اشك چشام ميباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها خیلی خوش شانس هستند...... چون کسی رو ندارن که از دست بدن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی نبودنت,ندیدنت,یا رفتنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت.(همیشه بیادتم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی هجرت می اید. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه ی پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم. رو به ان وسعت بی واژه که همواره مرا میخواند.. کفش هایم کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل امتحانات. . . من جز مرور رنگ چشمانت و خط کشیدن زیر دلتنگی هایم هیچ درسی ندارم....