بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پبدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین دردمردن نیست،دل بستن به کسی است که بدانی هست اماکنارت نیست... دروغ میگم! اگه دروغ میگم لایکونزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هميشه نشانه رضايت نيست! شايد كسي دارد خفه مي شود ..... پشت يك بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو حق حق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیازت دارن بالا میبرنت... اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برای زمستان کتی گرم بخرم ، با جیب هایی برای دست هایم ، تن های تنها ، زود یخ می زنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه یآدَش گــــریه مـ ـی کـــُنم؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت نَبـ ـآش... یــه روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوي زنـــــدگـ ـیش مـ ـي شدي ایـ ـن بَدتـــــَرین انتـ ـقآمــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاشــــــ حــــــــــوا نـــازا بــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل مزرعه ای که تمام محصولش را ملخ ها خورده اند,دیگر نگران تیزی داس ها نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور اشك هاي من همان آغاز تنهايي است،مرور خاطرات دل عجب تكرار زيبايي است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک می دهند دست هایم . . . خاطرات کهنه را دفن کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفــــیق !! نیـــمه راه نبـــــاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺯﻥ ﺷﺪﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارم، چه خوب درک میکند مرا!این نو عروس هر شب تنهایی هایم،لباس سپيدش را تا صبح برایم میسوزاند،چه لذتى ميبرم از اين همخوابی!او از جان مایه میگذارد و من از عمر،هر دو ميسوزيم به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي ها نبايد خودت باشي بايد يكي باشي شبيه خودش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شبی ست که دریای دل طوفانی ست ناگفته هایم باشد برای شبی دیگر با یک شور دیگر…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پبدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین دردمردن نیست،دل بستن به کسی است که بدانی هست اماکنارت نیست... دروغ میگم! اگه دروغ میگم لایکونزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هميشه نشانه رضايت نيست! شايد كسي دارد خفه مي شود ..... پشت يك بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته تو حق حق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیازت دارن بالا میبرنت... اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید برای زمستان کتی گرم بخرم ، با جیب هایی برای دست هایم ، تن های تنها ، زود یخ می زنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه یآدَش گــــریه مـ ـی کـــُنم؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت نَبـ ـآش... یــه روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوي زنـــــدگـ ـیش مـ ـي شدي ایـ ـن بَدتـــــَرین انتـ ـقآمــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاشــــــ حــــــــــوا نـــازا بــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل مزرعه ای که تمام محصولش را ملخ ها خورده اند,دیگر نگران تیزی داس ها نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور اشك هاي من همان آغاز تنهايي است،مرور خاطرات دل عجب تكرار زيبايي است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک می دهند دست هایم . . . خاطرات کهنه را دفن کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفــــیق !! نیـــمه راه نبـــــاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺯﻥ ﺷﺪﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارم، چه خوب درک میکند مرا!این نو عروس هر شب تنهایی هایم،لباس سپيدش را تا صبح برایم میسوزاند،چه لذتى ميبرم از اين همخوابی!او از جان مایه میگذارد و من از عمر،هر دو ميسوزيم به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي ها نبايد خودت باشي بايد يكي باشي شبيه خودش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شبی ست که دریای دل طوفانی ست ناگفته هایم باشد برای شبی دیگر با یک شور دیگر…