بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه سراغی از تو نمی گیرد دلتنگ دیدنت است و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود.همیشه آنکه تو او را نمی بینی نامهربان نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوکردم در میان بی کسی های دلم،لااقل یادم ب قلبت تا ابد مهمان شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی… جـــــــــانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی تو و هیچکس... ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم این روزها هیچکس هم برای خودش کسی است... (بزن لایکـــــو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ثانيه ثانيه نزديك ميشود،يادت نرود...اينجاكسي هست كه به اندازه تمام برگهاي رقصان پاييزبرايت آرزوهاي خوب دارد، پس به يادتم كه به يادم باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید فراموشت کنم، چندیست تمرین میکنم من میتوانم می شود، آرام تلقین میکنم کم کم ز یادم میروی، کم کم ز یادم میروی این روزگار و رسم اوست این جمله را با تلخیش صد بار تمرین میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــی اونقدر دلتنگ میشوی که فقط میخواهی ببینیش "حتی باکس دیگه ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست... سیگارم بر لبم میگذارم و به دردهایم فکر میکنم، خودش آتش میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا... چه کسی تو را در"آغوش"میگیرد که اینقدر "آرامــــــــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: روی قولی که بهم داده وای میسه! :: گفتم: اگر دادیش به من، بذار خودم روش وای میسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطرناکتر از حرفهای نیشدار است… کسی که سکــــــــوت می کندروزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهدگفت…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از غروب بی عاطفه خسته شدی به یادتنهاکسی باش که همیشه به یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند بدخط بود...روزگار نتوانست آنها را بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺧﻤﻬﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻟﺬﺕ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ .. ﺍﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه است اگر نرم باشی تو را له میکنند اگر خشک باشی تو را میشکنند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﺖ ﻣﺪﺩ ﮐﻨﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه سراغی از تو نمی گیرد دلتنگ دیدنت است و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود.همیشه آنکه تو او را نمی بینی نامهربان نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوکردم در میان بی کسی های دلم،لااقل یادم ب قلبت تا ابد مهمان شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی… جـــــــــانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی تو و هیچکس... ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم این روزها هیچکس هم برای خودش کسی است... (بزن لایکـــــو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ثانيه ثانيه نزديك ميشود،يادت نرود...اينجاكسي هست كه به اندازه تمام برگهاي رقصان پاييزبرايت آرزوهاي خوب دارد، پس به يادتم كه به يادم باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید فراموشت کنم، چندیست تمرین میکنم من میتوانم می شود، آرام تلقین میکنم کم کم ز یادم میروی، کم کم ز یادم میروی این روزگار و رسم اوست این جمله را با تلخیش صد بار تمرین میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــی اونقدر دلتنگ میشوی که فقط میخواهی ببینیش "حتی باکس دیگه ای"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست... سیگارم بر لبم میگذارم و به دردهایم فکر میکنم، خودش آتش میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا... چه کسی تو را در"آغوش"میگیرد که اینقدر "آرامــــــــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: روی قولی که بهم داده وای میسه! :: گفتم: اگر دادیش به من، بذار خودم روش وای میسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطرناکتر از حرفهای نیشدار است… کسی که سکــــــــوت می کندروزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهدگفت…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از غروب بی عاطفه خسته شدی به یادتنهاکسی باش که همیشه به یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند بدخط بود...روزگار نتوانست آنها را بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺧﻤﻬﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻟﺬﺕ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ .. ﺍﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه است اگر نرم باشی تو را له میکنند اگر خشک باشی تو را میشکنند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﺖ ﻣﺪﺩ ﮐﻨﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ . . .