بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی،هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم.... راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی،عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه فـــقـر احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم ! نــسلی که دردش را ، کیـبـوردها .. پیامک ها .. و .. تـلفن هـــای پـی در پـی مـی فهمـــنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک بر جنازه ی گربه میگریست..! که اینک با این همه زندگی چه کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار به اشک نمیرسد... از چشم هایم بغض میریزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است اما آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هر کس شدم او شد نصیب دیگری. دل به هر کس دادم او زد به قلبم خنجری.. من سخاوت دیدیه ام دل را به هر کس میدهم... شرم دارم پس بگیرم آنچه را بخشیده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان رفت شقايق دل داغي دارد/شاپرك در بغل شمع چه حالي دارد/آنقدر محو تماشاي قفس ها شده ايم/يادمان رفت كه ياد دوست كردن چه صفايي دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارید و بگذرید،ببینید و دل نبندید،چشم بیاندازید و دل نبازید،که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار خيال كنم "دوستم داري " و از اين خيال شبها تا سپيدي روز با ستاره ها باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سهم من از اين همه ستاره فقط سوسوي غريبي است، غمي نيست. همين انتظار رسيدن شب برايم كافيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن زنداني روزم، كه نامردان بي همت، به جرم ديدن يارم، مرا اندر قفس كردند، من از زندان نميترسم، عبادتگاه مردان است، و ياد تو، كليد قفل زندان است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نيستم.اما لحظه هاي بي توبودن را"درد كشيدم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی خیلی با ارزشه... چون خالی از انسانهای بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلمه اي باقي نمونده.. اما! سلام هاي من 'خداحافظ' نداره.. ميخواي بري، برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهایی هایتان را پیش ‌فروش نکنید فصل ‌اش که برسد به قیمت میخرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به نبودنت عادت می کنم با اینکه خیلی سخت گذشت اما دیگر برنگرد می گویند:ترک عادت موجب مرض است....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی،هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم.... راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی،عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه فـــقـر احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم ! نــسلی که دردش را ، کیـبـوردها .. پیامک ها .. و .. تـلفن هـــای پـی در پـی مـی فهمـــنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک بر جنازه ی گربه میگریست..! که اینک با این همه زندگی چه کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار به اشک نمیرسد... از چشم هایم بغض میریزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است اما آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هر کس شدم او شد نصیب دیگری. دل به هر کس دادم او زد به قلبم خنجری.. من سخاوت دیدیه ام دل را به هر کس میدهم... شرم دارم پس بگیرم آنچه را بخشیده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان رفت شقايق دل داغي دارد/شاپرك در بغل شمع چه حالي دارد/آنقدر محو تماشاي قفس ها شده ايم/يادمان رفت كه ياد دوست كردن چه صفايي دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارید و بگذرید،ببینید و دل نبندید،چشم بیاندازید و دل نبازید،که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار خيال كنم "دوستم داري " و از اين خيال شبها تا سپيدي روز با ستاره ها باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سهم من از اين همه ستاره فقط سوسوي غريبي است، غمي نيست. همين انتظار رسيدن شب برايم كافيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن زنداني روزم، كه نامردان بي همت، به جرم ديدن يارم، مرا اندر قفس كردند، من از زندان نميترسم، عبادتگاه مردان است، و ياد تو، كليد قفل زندان است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نيستم.اما لحظه هاي بي توبودن را"درد كشيدم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی خیلی با ارزشه... چون خالی از انسانهای بی ارزشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلمه اي باقي نمونده.. اما! سلام هاي من 'خداحافظ' نداره.. ميخواي بري، برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهایی هایتان را پیش ‌فروش نکنید فصل ‌اش که برسد به قیمت میخرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به نبودنت عادت می کنم با اینکه خیلی سخت گذشت اما دیگر برنگرد می گویند:ترک عادت موجب مرض است....