بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنهاترین تنهای تنها اسمتو می نویسم روی شن ها باد میاد اسمتو پاک میکنه کارم شده در این صحرای غمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس کرده ام رنج آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زد اما سکه رهگذر خودخواهی آن را می خشکاند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن ساده را صد بار میخوانم و هیچ نمی فهمم اش !! نگو که <رفتنت> عوارضی نداشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى نیاز دارى به یه آغوش بى منت که تورو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتى تو اوج تنهایى هستى با چشماش بهت بگه… هستم تا هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعداد را باور نکن! هوا.. اینجا.. بی تو.. سردتر از این حرف هاست!!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هایی که میدیدمت نفسم میگرفت، حالا که نیستی دلم میگیرد..... برگرد تحمل اولی آسان تر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻲ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻲ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ دوسِت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻭﻓﺎﻳﻲ ، ﺍﮔﻪ یک ﺭﻧﮕﻲ ؛ بدون که ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم...باران را می گوییم...به شانه ام زد و گفت : خسته شده ای؟ امروز تو استراحت کن من بجایت امروز میبارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه هایم در ذهن ماندن و نرسیدند به کاغذ  مانند من به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت/چه اسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که دیدمت جلوی باران را نگیر .اشکهای من غصه نیست فقط.... چشمهای من خجالتیست.چشمانم به وقت دیدنت عرق میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که، تو را فرو بریزند…! تا تو را انکار کنند…! تا از رویـــت رد شـــوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل کوچه گذشتم از میون جاده ی خیس این مسیر بدون برگشت که واسم هیچ آشنا نیست میخوام آرامش بگیرم من که تو غصه اسیرم حق من نیست مثل سایه توی تنهایی بمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد… من تو را در قلبم دارم نه در دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شعر گریز از یک گناه بود هر فریاد گریز از یک درد و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی…!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنهاترین تنهای تنها اسمتو می نویسم روی شن ها باد میاد اسمتو پاک میکنه کارم شده در این صحرای غمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس کرده ام رنج آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زد اما سکه رهگذر خودخواهی آن را می خشکاند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن ساده را صد بار میخوانم و هیچ نمی فهمم اش !! نگو که <رفتنت> عوارضی نداشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى نیاز دارى به یه آغوش بى منت که تورو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتى تو اوج تنهایى هستى با چشماش بهت بگه… هستم تا هستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعداد را باور نکن! هوا.. اینجا.. بی تو.. سردتر از این حرف هاست!!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هایی که میدیدمت نفسم میگرفت، حالا که نیستی دلم میگیرد..... برگرد تحمل اولی آسان تر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻲ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻲ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ دوسِت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ؛ ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻭﻓﺎﻳﻲ ، ﺍﮔﻪ یک ﺭﻧﮕﻲ ؛ بدون که ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم...باران را می گوییم...به شانه ام زد و گفت : خسته شده ای؟ امروز تو استراحت کن من بجایت امروز میبارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه هایم در ذهن ماندن و نرسیدند به کاغذ  مانند من به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت/چه اسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که دیدمت جلوی باران را نگیر .اشکهای من غصه نیست فقط.... چشمهای من خجالتیست.چشمانم به وقت دیدنت عرق میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که، تو را فرو بریزند…! تا تو را انکار کنند…! تا از رویـــت رد شـــوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل کوچه گذشتم از میون جاده ی خیس این مسیر بدون برگشت که واسم هیچ آشنا نیست میخوام آرامش بگیرم من که تو غصه اسیرم حق من نیست مثل سایه توی تنهایی بمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد… من تو را در قلبم دارم نه در دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شعر گریز از یک گناه بود هر فریاد گریز از یک درد و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی…!