بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگونه محبتی هر اندازه که کم باشد "هرگز" هدر نمیرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن خوب است.. قهقهه عاليست.. اما. . .  'لعنت بر بغض..'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي دنياي من تا پيش از اولين بوسه.. تا قبل از آغوش نخستين.. تا شروع تپش هاي بي امان دلتنگي.. تا آغاز قصه اي كه در گوشم زمزمه ميكردي.. عاشق بودي.. اما. . . . . !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی الآن دارم چی میخورم؟  حسرت یه لحظه دیدنتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش، تلخی زندگی یکم الکـــل داشت! شــــاید مستمان میکرد و درد را نمیفهمیدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی... کوچ پرنده به من آموخت ، وقتی هوای رابطه سرد است باید رفتــــــــــــــــــــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه نيا  شايد نتوانم هدايتت كنم!  جلويم راه نرو شايد دنبالت نيايم! فقط كنارم باش مثل يك رفيق..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایـــــــــــــــــت عج دست سنگینی دارد...! این را وقتی میزند به سرم میفهـــــــــــــمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی وقت ها مجبـــــــــوری احمــــــــــق باشی...! روی کاغذ میـــــنویسم دســــت های تو و روی آن دســــــت میـــــــــــکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من حکایت درخت خشکیده ای شده است که از روی بی مصرفی آرزوی هیزم شکن را در سر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هنوز...!؟ آره... ازش متنفرم...!؟ آره... عاشقشم هنوز...!؟ آره... ازش بدم میاد...!؟ آره... خدایا برزخ یعنی همین؟ حس نفرت و عشق با هم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم و شمع نمیه مرده  افسرده به کنج خلوتی سرد  1 سینه ی تنگ و این همه سوز  1 قصه ی شوق و این همه درد  رویای کبوتر بهشتی از دور هنوز جلوه میکرد .... افسانه ی عشق ناتمام است ... مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران شب هایم نباش . . . تنها نیستم ! بالشم. . . هق هق سکوتم. . . قرص هایم . . . پاکت سیگارم . . . لرزش دستانم . . . همه هستن، تنها نیستم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی* یعنی مادری که تو رو ۹ ماه تو شکمش تحمل کرد ، ولی تو ; بعضی* مواقع طاقت نداری یه لحظه تحملش کنی*!! سلامتی همه مادرهای دنیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم بعد از مرگم به احترامم 1 دقيقه سكوت كني حالا كه زبانت نيش دارد دهنت را ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده روزي كه چقد كم توقع شده ام.. نه آغوشت را ميخواهم.. نه يك بوسه.. نه حتي بودنت را، و نه برگشتنت را.. همين كه بيايي و از كنارم رد شوي كافيست.. مرا به آرامش ميرساند  'حتي اصطكاك سايه هايمان'... .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگونه محبتی هر اندازه که کم باشد "هرگز" هدر نمیرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن خوب است.. قهقهه عاليست.. اما. . .  'لعنت بر بغض..'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي دنياي من تا پيش از اولين بوسه.. تا قبل از آغوش نخستين.. تا شروع تپش هاي بي امان دلتنگي.. تا آغاز قصه اي كه در گوشم زمزمه ميكردي.. عاشق بودي.. اما. . . . . !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی الآن دارم چی میخورم؟  حسرت یه لحظه دیدنتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش، تلخی زندگی یکم الکـــل داشت! شــــاید مستمان میکرد و درد را نمیفهمیدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی... کوچ پرنده به من آموخت ، وقتی هوای رابطه سرد است باید رفتــــــــــــــــــــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه نيا  شايد نتوانم هدايتت كنم!  جلويم راه نرو شايد دنبالت نيايم! فقط كنارم باش مثل يك رفيق..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایـــــــــــــــــت عج دست سنگینی دارد...! این را وقتی میزند به سرم میفهـــــــــــــمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی وقت ها مجبـــــــــوری احمــــــــــق باشی...! روی کاغذ میـــــنویسم دســــت های تو و روی آن دســــــت میـــــــــــکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من حکایت درخت خشکیده ای شده است که از روی بی مصرفی آرزوی هیزم شکن را در سر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هنوز...!؟ آره... ازش متنفرم...!؟ آره... عاشقشم هنوز...!؟ آره... ازش بدم میاد...!؟ آره... خدایا برزخ یعنی همین؟ حس نفرت و عشق با هم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم و شمع نمیه مرده  افسرده به کنج خلوتی سرد  1 سینه ی تنگ و این همه سوز  1 قصه ی شوق و این همه درد  رویای کبوتر بهشتی از دور هنوز جلوه میکرد .... افسانه ی عشق ناتمام است ... مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران شب هایم نباش . . . تنها نیستم ! بالشم. . . هق هق سکوتم. . . قرص هایم . . . پاکت سیگارم . . . لرزش دستانم . . . همه هستن، تنها نیستم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی* یعنی مادری که تو رو ۹ ماه تو شکمش تحمل کرد ، ولی تو ; بعضی* مواقع طاقت نداری یه لحظه تحملش کنی*!! سلامتی همه مادرهای دنیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم بعد از مرگم به احترامم 1 دقيقه سكوت كني حالا كه زبانت نيش دارد دهنت را ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده روزي كه چقد كم توقع شده ام.. نه آغوشت را ميخواهم.. نه يك بوسه.. نه حتي بودنت را، و نه برگشتنت را.. همين كه بيايي و از كنارم رد شوي كافيست.. مرا به آرامش ميرساند  'حتي اصطكاك سايه هايمان'... .