بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من پرسید:منو دوست داری یا زندگیتو؟گفتم:زندگیمو.قهر کرد و رفت.....ولی هیچ وقت نفهمید که تمام زندگیم خودش بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم.....اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند.....یا خیانت خودش را توجیح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دور از تو را نخواهم شمرد تا همیشه بگویم همین دیروز بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینــم... مثــــه عکسـی در اعــــلامیــــه ی تــــرحیـــــم ! کـــه "لـــبخنــــــدش" .. دیگــــــران را "مـی گــریــــــانـد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم روی دست خدا مانده ام!!خسته اش کردم...خودش هم نمیداند با من چه کند!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن اینجا، کنار همین رویاهای زودگذر، به انتظار آمدن تـــــــو ، خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس ...  آدم تنها که باشد ... عاشق ِ عکس هم می شود ... ، انگار که تنهائی ... فقط دنبال ِ جمع کردن حسرت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بگو چکارکنم تا براي يک بار عاشق شوم و عاشق بمانم گفتم وقتي عاشق شدي به کس ديگر نگاه مکن تا عاشق ديگري نشوي روز بعد که ديدمش ديگر نگاهم نمي کرد علت را که پرسيدم گفت ديروز عاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دل این قدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره، یه حرف خیلی ساده هم گاهی چقدر غم میاره، خنده تلخ آدما همیشه از دلخوشی نیست، گاهی شکستن دلی کمتر از آدمکشی نیست،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آئینه ...  با این ریخت و قیافه ام ... آئینه ... بودن ِ من را نشان نمی دهد ... ، نبودن ِ تو را نشان می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از هر نزدیکی به من نزدیکتری،،، دوری و فاصله فقط برای کسانی معنی داره که دلهاشون از همدیگه دوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است!! دنیا را بیخیال فعلأ که دار و ندار ما تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم... خودت بودی و حوایت... کسی نبود ک حوایت را هوایی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عاصی و خسته به درگاه تو رو کردم نماز عشق را آخر به خون دل وضو کردم/ دلم دیگر به جان آمد در این شبهای تنهایی بیا بشنو تو فریادی که پنهان در گلو کردم...:(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من پرسید:منو دوست داری یا زندگیتو؟گفتم:زندگیمو.قهر کرد و رفت.....ولی هیچ وقت نفهمید که تمام زندگیم خودش بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم.....اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند.....یا خیانت خودش را توجیح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دور از تو را نخواهم شمرد تا همیشه بگویم همین دیروز بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینــم... مثــــه عکسـی در اعــــلامیــــه ی تــــرحیـــــم ! کـــه "لـــبخنــــــدش" .. دیگــــــران را "مـی گــریــــــانـد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم روی دست خدا مانده ام!!خسته اش کردم...خودش هم نمیداند با من چه کند!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن اینجا، کنار همین رویاهای زودگذر، به انتظار آمدن تـــــــو ، خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس ...  آدم تنها که باشد ... عاشق ِ عکس هم می شود ... ، انگار که تنهائی ... فقط دنبال ِ جمع کردن حسرت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بگو چکارکنم تا براي يک بار عاشق شوم و عاشق بمانم گفتم وقتي عاشق شدي به کس ديگر نگاه مکن تا عاشق ديگري نشوي روز بعد که ديدمش ديگر نگاهم نمي کرد علت را که پرسيدم گفت ديروز عاشق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دل این قدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره، یه حرف خیلی ساده هم گاهی چقدر غم میاره، خنده تلخ آدما همیشه از دلخوشی نیست، گاهی شکستن دلی کمتر از آدمکشی نیست،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آئینه ...  با این ریخت و قیافه ام ... آئینه ... بودن ِ من را نشان نمی دهد ... ، نبودن ِ تو را نشان می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از هر نزدیکی به من نزدیکتری،،، دوری و فاصله فقط برای کسانی معنی داره که دلهاشون از همدیگه دوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است!! دنیا را بیخیال فعلأ که دار و ندار ما تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم... خودت بودی و حوایت... کسی نبود ک حوایت را هوایی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عاصی و خسته به درگاه تو رو کردم نماز عشق را آخر به خون دل وضو کردم/ دلم دیگر به جان آمد در این شبهای تنهایی بیا بشنو تو فریادی که پنهان در گلو کردم...:(