بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا جاي كافي براي همه است, پس به جاي آن كه جاي ديگران را بگيريد, سعي كنيد جاي خود را بيابيد آهای تویی که جای منو گرفتی مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو نیز مانند پینوکیو هنگام دروغ گفتن دماغت دراز میشود.....! آخه من از کجا بفهمم دوست داشتنت راست است یا دروغ .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به آن راه هم که می زنم، باز تو در انتهایش هستی! می بینی؟ فراموش کردنت محال ترین آلزایمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه کسایی میگفتند که جز در اغوشت نفس نخواهم زد ولی افسون در اغوش دیگران نفس میزنند... این رسم مرام دنیای مردان است مانده ام در دنیای نامردان چه میگذرد ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرين شده اندوهم يا كه از نسل گلي هرزه ميان كوهم تو همان آدمك چوبي پيمان شكني كه فقط لايق آتش زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که، دروغ چرا دلم میخاد ،ولی هیچ وخ نچشیدم!! شنیدن اسمم با صدای عشقم...فقط یه بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بداني كه تو تمام سادگيم را زير سوال مي بري وقتي كه ميگويي دوستم داري و من با تمام سادگي زير سوال رفته ام يقين دارم كه دروغ ميگويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودم هرگاه دلت گرفت به نامِ آسمان پناه ببر تا پرواز را با شکوه تر از همیشه به قلبِ تو هدیه کند... تا آرام گیرد آن دلی که: نباید می گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در افکارم هم با خودم تنها نیـــستم! یک "تو"یی هست که دست از سر "من"ِ کچل برنمی دارد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب را ک میبینم انگار فاصله مان چند برابر میشود! شاید حق با غروب تنهایی من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هدیه ی توست به من ... من به آن قانعم... برای من هرچه از دوست رسد نیکوست... تو بدان و قلب سنگیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه برجای خالیت ریختم اما......به گمانم از جنس بی نهایتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایـی یعنــی : بهش بگی : با تمــــام وجـودم دوســتت دارم .... اون بگه : عجــب غلطـــی کردم بــــاهـــات آشنـــا شــدم...بهم وابسته نشو....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــن" بـــه " تــــو" بستـــگــــی دارم ... حــــال مــــن را از خـــــودت بپـــــرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی نگه داشتن دوست مثل نگه داشتن آب توی مشته فکرمی کنی نگه داشتی!اما وقتی دستت روباز می کنی می بینی چیزی نمونده جز خیسی خاطره هاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا جاي كافي براي همه است, پس به جاي آن كه جاي ديگران را بگيريد, سعي كنيد جاي خود را بيابيد آهای تویی که جای منو گرفتی مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو نیز مانند پینوکیو هنگام دروغ گفتن دماغت دراز میشود.....! آخه من از کجا بفهمم دوست داشتنت راست است یا دروغ .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به آن راه هم که می زنم، باز تو در انتهایش هستی! می بینی؟ فراموش کردنت محال ترین آلزایمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه کسایی میگفتند که جز در اغوشت نفس نخواهم زد ولی افسون در اغوش دیگران نفس میزنند... این رسم مرام دنیای مردان است مانده ام در دنیای نامردان چه میگذرد ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرين شده اندوهم يا كه از نسل گلي هرزه ميان كوهم تو همان آدمك چوبي پيمان شكني كه فقط لايق آتش زدني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که، دروغ چرا دلم میخاد ،ولی هیچ وخ نچشیدم!! شنیدن اسمم با صدای عشقم...فقط یه بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بداني كه تو تمام سادگيم را زير سوال مي بري وقتي كه ميگويي دوستم داري و من با تمام سادگي زير سوال رفته ام يقين دارم كه دروغ ميگويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودم هرگاه دلت گرفت به نامِ آسمان پناه ببر تا پرواز را با شکوه تر از همیشه به قلبِ تو هدیه کند... تا آرام گیرد آن دلی که: نباید می گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در افکارم هم با خودم تنها نیـــستم! یک "تو"یی هست که دست از سر "من"ِ کچل برنمی دارد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب را ک میبینم انگار فاصله مان چند برابر میشود! شاید حق با غروب تنهایی من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هدیه ی توست به من ... من به آن قانعم... برای من هرچه از دوست رسد نیکوست... تو بدان و قلب سنگیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه برجای خالیت ریختم اما......به گمانم از جنس بی نهایتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایـی یعنــی : بهش بگی : با تمــــام وجـودم دوســتت دارم .... اون بگه : عجــب غلطـــی کردم بــــاهـــات آشنـــا شــدم...بهم وابسته نشو....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــن" بـــه " تــــو" بستـــگــــی دارم ... حــــال مــــن را از خـــــودت بپـــــرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی نگه داشتن دوست مثل نگه داشتن آب توی مشته فکرمی کنی نگه داشتی!اما وقتی دستت روباز می کنی می بینی چیزی نمونده جز خیسی خاطره هاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد