بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ... تـــــــــو بـــخـــوای , اونـــــم بــــخــــواد , امـــــــا ... روزگـــــار نـــــــــخــــــواد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز نگاهمان را برای آنانکه تفسیر گریه هامان را نمی دانند گریان نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﻮﺏ ﮔﺸﺘﯽ ؟ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺘﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدايش را نازك ميكرد!نه دستانش را اردي..از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا  صدای تـــو خوبــــ است  صدای تـــو سبزینه آن گیاه عجیبی استـــ که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میترسیدم بری و هی میگفتم نریا تنهام نذاریا  میگفتی آخه من کجا رو دارم برم دورت بگردم اما رفتی ..... منم فهمیدم از چیزی که بترسم سرم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می اومدم اعتراض کنم بهت که چرا.......؟ زود میگفتی الان که پیش همیم این حرفا رو بیخیال الانو خراب نکن  چقدر حرف گوش کن بودم زودی میگفتم خب چشم ... مبادا تو ناراحت بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبگیر همیشه زندگیتو باسه کسی بذاری که قدر استخوناتو بدونه نه اینکه بخواد پوست استخونت کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته ام وقتی کلافه ام وقتی دلتنگمبشقاب ها را نمی شکنم... شیشه ها را نمی شکنم ...غرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم ...در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکيــــ از سختـــــــ ترين کاراي دنيا اينـه کـه براي ديگرانــــــ توضيح بدي دقيقا چـه مرگتـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست زنگ می زند، بی آنکه کسی نگاهش کند بالاخره می پوسد و در هم می شکند هر آنچه بر روی آن استوار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... من،خالي ازعاطفه و خشم ، خالي از خويشي و غربت گيج و مبهوت بين بودن ونبودن  عشق !!  آخرين همسفر من مثل تو منو رها كرد حالا دستام مونده و تنهايي من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر تنهایی ام را با هیچکس تقسیم نخواهم کرد... یکبار کردم،چندین برابر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ... تـــــــــو بـــخـــوای , اونـــــم بــــخــــواد , امـــــــا ... روزگـــــار نـــــــــخــــــواد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز نگاهمان را برای آنانکه تفسیر گریه هامان را نمی دانند گریان نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﻮﺏ ﮔﺸﺘﯽ ؟ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺘﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدايش را نازك ميكرد!نه دستانش را اردي..از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا  صدای تـــو خوبــــ است  صدای تـــو سبزینه آن گیاه عجیبی استـــ که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میترسیدم بری و هی میگفتم نریا تنهام نذاریا  میگفتی آخه من کجا رو دارم برم دورت بگردم اما رفتی ..... منم فهمیدم از چیزی که بترسم سرم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می اومدم اعتراض کنم بهت که چرا.......؟ زود میگفتی الان که پیش همیم این حرفا رو بیخیال الانو خراب نکن  چقدر حرف گوش کن بودم زودی میگفتم خب چشم ... مبادا تو ناراحت بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبگیر همیشه زندگیتو باسه کسی بذاری که قدر استخوناتو بدونه نه اینکه بخواد پوست استخونت کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته ام وقتی کلافه ام وقتی دلتنگمبشقاب ها را نمی شکنم... شیشه ها را نمی شکنم ...غرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم ...در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکيــــ از سختـــــــ ترين کاراي دنيا اينـه کـه براي ديگرانــــــ توضيح بدي دقيقا چـه مرگتـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست زنگ می زند، بی آنکه کسی نگاهش کند بالاخره می پوسد و در هم می شکند هر آنچه بر روی آن استوار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... من،خالي ازعاطفه و خشم ، خالي از خويشي و غربت گيج و مبهوت بين بودن ونبودن  عشق !!  آخرين همسفر من مثل تو منو رها كرد حالا دستام مونده و تنهايي من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر تنهایی ام را با هیچکس تقسیم نخواهم کرد... یکبار کردم،چندین برابر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز” حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی