بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين پس هرگاه ازشدت تنهايي به سرم هوس اعتمادي دوباره ميزند خنجر خيانتي كه درپشتم فرورفته درمياورم ميبوسمش اندكي نمك رويش ميپاشم ودوباره برسرجايش ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط می کنند کسانی که وقتی با من قهری، وقتی صبرم لبریز می شود و اشک می ریزیم می گویند فراموشش کن. به کسی چه که من حتی بدی هایت را میپرستم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن عاشق کردنش و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن این که...... «دیگر تو را نمی خواهم».......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازمانده یک قصه ام ... همان “ یکى” که هرگز نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــــــــرد باتـــــــــــــــــــــمام خـــــــــــــــــــــــاطراتـــــــــــــــــــــــــــــــــش................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافـه ام تابلـو شـده بــود ! گفتـن : چی میـکـشی ؟ گفتـم : "زجــر" گفتـن : نـه یعـنی چی مـصـرفـــ میـکنی ؟ گفتـم : فقط "زنـدگی" . . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام دعوا تنها به قاضی نروید شاید طرف مقابلتان حرفی برای گفتن داشته باشد که اوضاع را تغییر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل کرده ام تورا میان آب دلتنگی یا حل میشوی و تمام میشــود این درد یا سر میکشم و جاری میشوی در رگم. امروز تصمیم گرفتم زود فراموش کردن رو یاد بگیرم چون خیلی زود فراموش شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی می رسد که تمام عاشقانه هایم برای تو ، در یک کلمه خلاصه می شود : گور بابات !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــــــــــــی؟به درک هنوز هم بهترین هایی وجود دارند به دنبال کسی خواهم رفت که مرا به خاطر خودم بخواهد نه زاپاسی برای بازیچه اش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدک را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعــــــــــــنتى احساسه،مارپله که نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگی را خون دل دادم, که با من آشنا گردد ندانستم سگی که خون خورد, خونخوار میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ابتدایی خوانده ام بابا به مانان می دهد کوکب خانم سفره را به سرزده میهمان می دهد اما حالا حسنک آنطرف با گوسفندان همنشین چوپان دروغگو اینطرف به گرگها اسکان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردت را گریستم گریه ات را مویه کردم و تنهایی ات را یک تنه آغوش بودم … چنین بود سرنوشت من “!سنگی ، سزای سگی-” سزد چنین سرنوشت !به روزگار سگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين پس هرگاه ازشدت تنهايي به سرم هوس اعتمادي دوباره ميزند خنجر خيانتي كه درپشتم فرورفته درمياورم ميبوسمش اندكي نمك رويش ميپاشم ودوباره برسرجايش ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط می کنند کسانی که وقتی با من قهری، وقتی صبرم لبریز می شود و اشک می ریزیم می گویند فراموشش کن. به کسی چه که من حتی بدی هایت را میپرستم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن عاشق کردنش و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن این که...... «دیگر تو را نمی خواهم».......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازمانده یک قصه ام ... همان “ یکى” که هرگز نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــــــــرد باتـــــــــــــــــــــمام خـــــــــــــــــــــــاطراتـــــــــــــــــــــــــــــــــش................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافـه ام تابلـو شـده بــود ! گفتـن : چی میـکـشی ؟ گفتـم : "زجــر" گفتـن : نـه یعـنی چی مـصـرفـــ میـکنی ؟ گفتـم : فقط "زنـدگی" . . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام دعوا تنها به قاضی نروید شاید طرف مقابلتان حرفی برای گفتن داشته باشد که اوضاع را تغییر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل کرده ام تورا میان آب دلتنگی یا حل میشوی و تمام میشــود این درد یا سر میکشم و جاری میشوی در رگم. امروز تصمیم گرفتم زود فراموش کردن رو یاد بگیرم چون خیلی زود فراموش شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی می رسد که تمام عاشقانه هایم برای تو ، در یک کلمه خلاصه می شود : گور بابات !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــــــــــــی؟به درک هنوز هم بهترین هایی وجود دارند به دنبال کسی خواهم رفت که مرا به خاطر خودم بخواهد نه زاپاسی برای بازیچه اش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدک را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعــــــــــــنتى احساسه،مارپله که نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگی را خون دل دادم, که با من آشنا گردد ندانستم سگی که خون خورد, خونخوار میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ابتدایی خوانده ام بابا به مانان می دهد کوکب خانم سفره را به سرزده میهمان می دهد اما حالا حسنک آنطرف با گوسفندان همنشین چوپان دروغگو اینطرف به گرگها اسکان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردت را گریستم گریه ات را مویه کردم و تنهایی ات را یک تنه آغوش بودم … چنین بود سرنوشت من “!سنگی ، سزای سگی-” سزد چنین سرنوشت !به روزگار سگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات . .