بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و "تو‏"‏ هنوز با تمام نبودنت، تمام بودن منی ...‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآییــز آمده است پشت پنجـره.. بیا برویم کمی قـدم بزنیم. نگران نبـاش; دوبـاره بازمی گردانمت به قاب عکس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی این دنیای پراز دروغ... تنها بودن بهتراز بودن باکسیه که مدام بخوای خودتو بهش یاداوری کنی که یه وقت فراموشت نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺑــﯽ ﺗــــﻮ ﺩﺭ ﻏﺮﯾﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻤـــﻢ . . . ﺑــﯽ ‌ﻣــﻦ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﮐﺠــﺎﯼ ﺟﻬـﺎﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ ؟ ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی نفسش بودم .. بعد شدم عامل تنگیه نفسش .. رفت سراغ یه تازه نفس ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم میگیرد... وقتــی می بینم... "او"هســـت... "من"هســتم... امـــــا"قســمت"نیســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو گـــاز ميگــيري! مـَـن جــِــر ميـــدَم... آنـــــاتـــومـيه سَـگ بـا گــُــرگ خــِـيلـــي فــَـرق دارِه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام سرجایم نشسته بودم ..... اما حسابش ازدستم دررفت.... روزهایی که خودم راتنهاگذاشتم ورفتم سراغ تنهایی دیگران... چقدربه خودم تنهایی بدهکارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ... تنها یادگاری از کسی که تموم زندگیته فقط یه خط خاموشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است  که دلت هوای روزهایی را کُنَد که یقین داری دیگر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اسم ها تكرار نداشت! و از يك نام فقط براي يكنفر استفاده ميشد.. آخر نميداني چه زجري ميكشم با شنيدن نام تو! بر جسم هايي كه تو نيستند و مدام مرا به ياد تو مي اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَـختِـه...! واسِــه خوشبـَخت شُدن...! کـسی دُعــا کــُنی...! کــِه یــِه روز...! واسِــه خوشبـَـخت کــردَنـِت...! قــَسَم میــخـورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غمگین❤ من تنها ❤ منو یادت میاد❤ من همونما❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم ی آدم خسته  روب روی درای بسته پشتش ی دنیا ک پسته هنوزم نفس تو سینش حبصه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دخترا هم هستن دقیقا مثل اون بطری آب گوشه ی یخچال میمونن فک میکنی فقط تو داری ازش آب میخوری ولی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم دیگر شب ها دراز نیستند این تویی که تنهایی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و "تو‏"‏ هنوز با تمام نبودنت، تمام بودن منی ...‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآییــز آمده است پشت پنجـره.. بیا برویم کمی قـدم بزنیم. نگران نبـاش; دوبـاره بازمی گردانمت به قاب عکس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی این دنیای پراز دروغ... تنها بودن بهتراز بودن باکسیه که مدام بخوای خودتو بهش یاداوری کنی که یه وقت فراموشت نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺑــﯽ ﺗــــﻮ ﺩﺭ ﻏﺮﯾﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻤـــﻢ . . . ﺑــﯽ ‌ﻣــﻦ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﮐﺠــﺎﯼ ﺟﻬـﺎﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ ؟ ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی نفسش بودم .. بعد شدم عامل تنگیه نفسش .. رفت سراغ یه تازه نفس ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم میگیرد... وقتــی می بینم... "او"هســـت... "من"هســتم... امـــــا"قســمت"نیســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو گـــاز ميگــيري! مـَـن جــِــر ميـــدَم... آنـــــاتـــومـيه سَـگ بـا گــُــرگ خــِـيلـــي فــَـرق دارِه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام سرجایم نشسته بودم ..... اما حسابش ازدستم دررفت.... روزهایی که خودم راتنهاگذاشتم ورفتم سراغ تنهایی دیگران... چقدربه خودم تنهایی بدهکارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ... تنها یادگاری از کسی که تموم زندگیته فقط یه خط خاموشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است  که دلت هوای روزهایی را کُنَد که یقین داری دیگر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اسم ها تكرار نداشت! و از يك نام فقط براي يكنفر استفاده ميشد.. آخر نميداني چه زجري ميكشم با شنيدن نام تو! بر جسم هايي كه تو نيستند و مدام مرا به ياد تو مي اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَـختِـه...! واسِــه خوشبـَخت شُدن...! کـسی دُعــا کــُنی...! کــِه یــِه روز...! واسِــه خوشبـَـخت کــردَنـِت...! قــَسَم میــخـورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غمگین❤ من تنها ❤ منو یادت میاد❤ من همونما❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم ی آدم خسته  روب روی درای بسته پشتش ی دنیا ک پسته هنوزم نفس تو سینش حبصه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دخترا هم هستن دقیقا مثل اون بطری آب گوشه ی یخچال میمونن فک میکنی فقط تو داری ازش آب میخوری ولی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم دیگر شب ها دراز نیستند این تویی که تنهایی …