بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت نخوهم نوشت  لیاقت نوشته هایم را نداری لیاقت دلم را نداری به درک که نیستی من بی تو نیز خوشبخت ترینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آغوشتو از من میگیری/مثل دیوونه ها تشویش دارم خودت میدونی بعد از رفتن تو/چه روزای بدی در پیش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطوری میتونم به دلم بگم.... د آخه لامصب این چشم ها دیگه اشک نداره.خشکید.تموم شد...میتونی بفهمی؟؟؟؟؟!!!!! نه.معلومه که نمیتونی! اگه میفهمیدی که وضعت این نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایااااا....دلم گرفته....فکر اینکه دیگه صداشو نمیشنوم دیوونه م میکنه!!! یکی بگه چه جوری با این مصیبت باید کنار بیام؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد.  وقتی پس از مدتها بیخبری,بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری ,میگویی :دلم برایت تنگ شده .. یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که تا ابد رو دلم پا گذاشتی رو اسمم چرا اسمتو جا گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودکی به ما آموختند که "خدا با ماست" ای غم نکند خدایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نخوادت زیاد بهش پیله نکن شاید دلش پیشه یکی دیگه گرو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنها کنار تو ، کنارم جای خالیته کنارت پر شده ، انگار، حواست به کناریته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم تا دلخوشت کنم ، بدان که برگ برنده ات سادگیم نبود ! دلم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از تنهایی نمیدونی چیکارکنی وقتی دلت خیلی گرفته وقتی هیچی ارومت نمیکنه میای توسایت(فقط جوک)هم لایک میکنی هم ازتنهایی درمیای این اولین اس ارسالی منه از اشناییتون خوشوقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ما همه از من گریزانند  تو هم بگذر از این تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور میکنم ... تا خاموشی مان نشان از فراموشی مان نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان می کَند... باران  این سوی شیشه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس....خواب....خانواده.... و ....اینها بهانه هایش بود برای رفتن از پیش من!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت نخوهم نوشت  لیاقت نوشته هایم را نداری لیاقت دلم را نداری به درک که نیستی من بی تو نیز خوشبخت ترینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آغوشتو از من میگیری/مثل دیوونه ها تشویش دارم خودت میدونی بعد از رفتن تو/چه روزای بدی در پیش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطوری میتونم به دلم بگم.... د آخه لامصب این چشم ها دیگه اشک نداره.خشکید.تموم شد...میتونی بفهمی؟؟؟؟؟!!!!! نه.معلومه که نمیتونی! اگه میفهمیدی که وضعت این نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایااااا....دلم گرفته....فکر اینکه دیگه صداشو نمیشنوم دیوونه م میکنه!!! یکی بگه چه جوری با این مصیبت باید کنار بیام؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد.  وقتی پس از مدتها بیخبری,بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری ,میگویی :دلم برایت تنگ شده .. یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که تا ابد رو دلم پا گذاشتی رو اسمم چرا اسمتو جا گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودکی به ما آموختند که "خدا با ماست" ای غم نکند خدایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نخوادت زیاد بهش پیله نکن شاید دلش پیشه یکی دیگه گرو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنها کنار تو ، کنارم جای خالیته کنارت پر شده ، انگار، حواست به کناریته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم تا دلخوشت کنم ، بدان که برگ برنده ات سادگیم نبود ! دلم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از تنهایی نمیدونی چیکارکنی وقتی دلت خیلی گرفته وقتی هیچی ارومت نمیکنه میای توسایت(فقط جوک)هم لایک میکنی هم ازتنهایی درمیای این اولین اس ارسالی منه از اشناییتون خوشوقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ما همه از من گریزانند  تو هم بگذر از این تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور میکنم ... تا خاموشی مان نشان از فراموشی مان نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن بیهوده جان می کَند... باران  این سوی شیشه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس....خواب....خانواده.... و ....اینها بهانه هایش بود برای رفتن از پیش من!