بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني شب داخل بيمارستان بدون همراه باشي.هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی بــــا تــوام!!! اگه می بینی باهات بازی نمیکنم رو حساب بلد نبودنم نذار!!! اینو بدون که من بازیامو بچگیام کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـرفـای قـسـمـت تـنــهـایی چـرت و پـرت نـیـسـت!!! فـــقـــط خـودمـان مـی فـهـمـیـم چـه نـوشـتـیـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگــم!!! آیــنــه ی اتـاقـت را بــا آیــنــه ی اتــاقــم عــوض مــیــکــنــی؟؟؟ ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک بر جنازه ی گربه می گریست که اینک با این همه زندگی چه کنم؟ کاش بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مواظبش باااشی . . . من دوسش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که این روزها نمیتونم بزنم و اشکهایی که نمیتونم بریزم.... تارهای سفیدیه که یه شب لابلای موهام میبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا بی وفاست...اما... قدرش را بدانید!!!!! من دنیای بی وفاتری هم داشتم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تنهم دلم گرفته!!!! اخه این چه زنگی که ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آخرش نفهمیدم اینجایی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتواند با دیگری بخوابد؟؟؟ من بالشم را که عوض میکنم خوابم نمیبرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته اب از سرش گذشته...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردن من با توام اگه همه ب تو ظلم کردن من با توام اما اگه همه دوستت داشتن شرمنده "منم" با اونام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقاب همیشه تنهاست ولی لاشخورها همیشه با همن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني شب داخل بيمارستان بدون همراه باشي.هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی بــــا تــوام!!! اگه می بینی باهات بازی نمیکنم رو حساب بلد نبودنم نذار!!! اینو بدون که من بازیامو بچگیام کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـرفـای قـسـمـت تـنــهـایی چـرت و پـرت نـیـسـت!!! فـــقـــط خـودمـان مـی فـهـمـیـم چـه نـوشـتـیـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگــم!!! آیــنــه ی اتـاقـت را بــا آیــنــه ی اتــاقــم عــوض مــیــکــنــی؟؟؟ ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک بر جنازه ی گربه می گریست که اینک با این همه زندگی چه کنم؟ کاش بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مواظبش باااشی . . . من دوسش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفهایی که این روزها نمیتونم بزنم و اشکهایی که نمیتونم بریزم.... تارهای سفیدیه که یه شب لابلای موهام میبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا بی وفاست...اما... قدرش را بدانید!!!!! من دنیای بی وفاتری هم داشتم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تنهم دلم گرفته!!!! اخه این چه زنگی که ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آخرش نفهمیدم اینجایی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتواند با دیگری بخوابد؟؟؟ من بالشم را که عوض میکنم خوابم نمیبرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته اب از سرش گذشته...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردن من با توام اگه همه ب تو ظلم کردن من با توام اما اگه همه دوستت داشتن شرمنده "منم" با اونام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقاب همیشه تنهاست ولی لاشخورها همیشه با همن