بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه بچه های این بخش :: يادتون باشـــه ازاین به بعد هر کـــي بهـتون گـفت “عاشقتم” ازش بپرســـين تا ساعت چند ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ها، رفتنها، شکستنها... جایی که فقط و فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه که نره، واسه همیشه کنارت باشه، من الان اونجام.....! تو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شکستی تو دلم بودو شیشه نبود ازونا که بشکنیش بازم درست میشه نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه هم ديگه تسکين درد دوريت نيست .گريه هم عادت شد برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما... دله کوچکم،،هرگز پشیمان نیست از زیستن در همسایگی قلبه مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشکای بی اختیار: نزار چشام مثه سیاهی شبام تاریک بشن این چشا تا سو داشته باشه هنوز منتظرن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که :  شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما رو با وعده های پوچ"استندبای"نگه میدارن و میرن؛ هرگز بر نمیگردن... تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیارن؛گفتم که روش باشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود به خودتـــــــــــــ زحمت نده... این بذرهای تنفر که در دلم میکاری،هرگز جوانه نخواهد زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تــــــــنـــــــهایی مرگ بود/ آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نمی گذاشت...../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا انگار مدام دارم گل یا پوچ بازی میکنم! دستامو جوری مشت کردم که همه فکر کنن پره ولی.... پوچ پوچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت یادت میافتم صد آه میکشم/تنهایی حق من است بار گناه میکشم/گناهم این است چرانگفتم حرف دلم را/که شخص دیگری آید ببرد گلم را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تنها یک نفر هم در این دنیا مرا یاری کند ای کاش میتوانستم با کسی درد دل کنم تا بگویم که  خســــته تر از آنم که زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعـنـت بـه خــیـابــونــی کــه فـروخـتـن مـواد در آن آزاد اسـت امـا گـرفـتـن دسـتـان کـسـی کـه دوسـتـش داری جُــرم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقت رفتن دستات چه سردن توام شدی مثه بقیه که منو تردم کردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه بچه های این بخش :: يادتون باشـــه ازاین به بعد هر کـــي بهـتون گـفت “عاشقتم” ازش بپرســـين تا ساعت چند ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ها، رفتنها، شکستنها... جایی که فقط و فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه که نره، واسه همیشه کنارت باشه، من الان اونجام.....! تو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شکستی تو دلم بودو شیشه نبود ازونا که بشکنیش بازم درست میشه نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه هم ديگه تسکين درد دوريت نيست .گريه هم عادت شد برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما... دله کوچکم،،هرگز پشیمان نیست از زیستن در همسایگی قلبه مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اشکای بی اختیار: نزار چشام مثه سیاهی شبام تاریک بشن این چشا تا سو داشته باشه هنوز منتظرن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که :  شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما رو با وعده های پوچ"استندبای"نگه میدارن و میرن؛ هرگز بر نمیگردن... تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیارن؛گفتم که روش باشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود به خودتـــــــــــــ زحمت نده... این بذرهای تنفر که در دلم میکاری،هرگز جوانه نخواهد زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تــــــــنـــــــهایی مرگ بود/ آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نمی گذاشت...../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا انگار مدام دارم گل یا پوچ بازی میکنم! دستامو جوری مشت کردم که همه فکر کنن پره ولی.... پوچ پوچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت یادت میافتم صد آه میکشم/تنهایی حق من است بار گناه میکشم/گناهم این است چرانگفتم حرف دلم را/که شخص دیگری آید ببرد گلم را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تنها یک نفر هم در این دنیا مرا یاری کند ای کاش میتوانستم با کسی درد دل کنم تا بگویم که  خســــته تر از آنم که زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعـنـت بـه خــیـابــونــی کــه فـروخـتـن مـواد در آن آزاد اسـت امـا گـرفـتـن دسـتـان کـسـی کـه دوسـتـش داری جُــرم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقت رفتن دستات چه سردن توام شدی مثه بقیه که منو تردم کردن