بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به انتظار دیدنت در راباز میگذارم، و توهر روز با نیامدنت غافلگیرم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختی ببندید و سیگاری برایم روشن کنید و تنهایم بگذارید...هر چقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید...من دارم او را ترک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد!! وگرنه سگهای محله بیخود پارس نمی کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ تـنـهـایـی ..  اونـجـاسـت کـه فـانـتـزی نـویـس هـایِ بـزرگِ 4جـوک .. هـــــر روز پــسـتـی بـرایِ تـنـهـایی ارسال کــنـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه عـشـقـت بـاهـات راه نـیـومـد یـقـیـن داشـتـه بـاش بـا یـکـی دیـگـه داره مـثـه اسـب مـی تــازه…!!! خــاک تــو ســرش^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت! زمانی فراموشت میکنم که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی: کاش زنده بودی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــاز کــــــردم گــــــره روحــــــــــــ را  از تــــــــــــن دیــــــوار تــــــــــــن فرو ریختــــــــــــ........ روح آزاد نشــــــــــــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ " ﺟﻤﻌﻪ " ﺍﺳﺖ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی مهمه که کسی رو داشته باشی که رسیدنت رو بهش اطلاع بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زيبـــا عاشق اون آشــغــال شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !!!روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونم  یه نفس عمیق پشتش میکشم ...! و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلوي چشمم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم سرمايه‌ای نيس داشتن آدمايی کہ حالتو بپرسن از اون بهتر داشتنِ آدم‌هايیه کہ بتونی تو جواب احوال‌پرسی ‌شون بگی :“خوب نيستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه!! ما اینجا تو سایت 4jok هم جایی نداریم  چه برسه به دل تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـی بـازی بـرد و بـاخـت دارد … ولـی زبـانـم بـنـد آمـد بـگـویـم کـه مـن بـازی نـکـردم ؛ لـعـنـتی مـن بـا تـو زنـدگـی کـردم !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به انتظار دیدنت در راباز میگذارم، و توهر روز با نیامدنت غافلگیرم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختی ببندید و سیگاری برایم روشن کنید و تنهایم بگذارید...هر چقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید...من دارم او را ترک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد!! وگرنه سگهای محله بیخود پارس نمی کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ تـنـهـایـی ..  اونـجـاسـت کـه فـانـتـزی نـویـس هـایِ بـزرگِ 4جـوک .. هـــــر روز پــسـتـی بـرایِ تـنـهـایی ارسال کــنـنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه عـشـقـت بـاهـات راه نـیـومـد یـقـیـن داشـتـه بـاش بـا یـکـی دیـگـه داره مـثـه اسـب مـی تــازه…!!! خــاک تــو ســرش^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت! زمانی فراموشت میکنم که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی: کاش زنده بودی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــاز کــــــردم گــــــره روحــــــــــــ را  از تــــــــــــن دیــــــوار تــــــــــــن فرو ریختــــــــــــ........ روح آزاد نشــــــــــــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ " ﺟﻤﻌﻪ " ﺍﺳﺖ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی مهمه که کسی رو داشته باشی که رسیدنت رو بهش اطلاع بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زيبـــا عاشق اون آشــغــال شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !!!روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونم  یه نفس عمیق پشتش میکشم ...! و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلوي چشمم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم سرمايه‌ای نيس داشتن آدمايی کہ حالتو بپرسن از اون بهتر داشتنِ آدم‌هايیه کہ بتونی تو جواب احوال‌پرسی ‌شون بگی :“خوب نيستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه!! ما اینجا تو سایت 4jok هم جایی نداریم  چه برسه به دل تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـی بـازی بـرد و بـاخـت دارد … ولـی زبـانـم بـنـد آمـد بـگـویـم کـه مـن بـازی نـکـردم ؛ لـعـنـتی مـن بـا تـو زنـدگـی کـردم !!!