بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آرزوها را دار زد/رگ رویاها را با تیغ زد....کاش میشد کاش میشد (عجب شعری سرودم!!!!!!! میدونم مسخره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران...! نم نم علاج زخم هایم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد کودکی که یواشکی دفترچه خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که به سلامتی عشقش داره عرق میخوره نمیدونه عشقش داره تو بغل یکی دیگه عرق میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين روزهات رو به كسي هديه كن كه در بدترين روزهات دركنارت بودن... سلام دوستان من عضوجديدم خوشحالم كه توجمع شماهستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می‌تواند بهترین بیماری جهان باشد تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم... که هر وقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن خیلی حرف است وفادار دست هایی باشی که حتی یک بار لمسشان نکرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال زیر باران با هم قدم میزدیم.....امسال زیر باران اشک هایم قدم زدنت را با دیگری دیدیم......شاید باران پارسال هم اشک های کس دیگری بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از اون روزی که؛ از دل نرود هر آنکه از دیده برفت ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست،گاهی خواستن داغی است که تا ابد بر دل میماند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به انتظار دیدنت در راباز میگذارم، و توهر روز با نیامدنت غافلگیرم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختی ببندید و سیگاری برایم روشن کنید و تنهایم بگذارید...هر چقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید...من دارم او را ترک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد!! وگرنه سگهای محله بیخود پارس نمی کنند...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آرزوها را دار زد/رگ رویاها را با تیغ زد....کاش میشد کاش میشد (عجب شعری سرودم!!!!!!! میدونم مسخره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران...! نم نم علاج زخم هایم نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شد کودکی که یواشکی دفترچه خاطراتم را خواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که به سلامتی عشقش داره عرق میخوره نمیدونه عشقش داره تو بغل یکی دیگه عرق میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين روزهات رو به كسي هديه كن كه در بدترين روزهات دركنارت بودن... سلام دوستان من عضوجديدم خوشحالم كه توجمع شماهستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می‌تواند بهترین بیماری جهان باشد تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم... که هر وقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن خیلی حرف است وفادار دست هایی باشی که حتی یک بار لمسشان نکرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال زیر باران با هم قدم میزدیم.....امسال زیر باران اشک هایم قدم زدنت را با دیگری دیدیم......شاید باران پارسال هم اشک های کس دیگری بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از اون روزی که؛ از دل نرود هر آنکه از دیده برفت ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست،گاهی خواستن داغی است که تا ابد بر دل میماند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به انتظار دیدنت در راباز میگذارم، و توهر روز با نیامدنت غافلگیرم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختی ببندید و سیگاری برایم روشن کنید و تنهایم بگذارید...هر چقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید...من دارم او را ترک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی... من به یادت بیدار نشسته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد!! وگرنه سگهای محله بیخود پارس نمی کنند...!