بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستِ شيشه‌ء دل را نگو صدايي نيست كه اين صدا به قيامت بلند خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته اي يكبار يادي ميكنند ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم كمتريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردن شماست نشوید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن ! ما جا خالی دادیم خوردن به شما ! مبارکتون باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دیوانه وار دوستت دارم و من چه ساده بودم که نفهمیدم به دیوانه اعتمادی نیست :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما...تلخ! محبت میکنی اما...سرد! چه اجباریست دوست داشتن من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی...!! سلام مرا به غرورت برسان وبگو: بهای قامت بلندش تنهاییست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن اگر اشک به دادم نرسد  مـــــــیــــمــــــــــــیرم مـــــــــــن اگر یاد تورایادی نکنم مـــــــــــیــــمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوانندبا دیگرى بخوابند..؟!من بالشم عوض میشودخوابم نمیبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی تکی میری خرید تواتاق پرو از اینه بپرسی بهم میاد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا سیگار اخرپاکت رو پشت به پشت بکش... شاید سیگار آخر کمتر تنهایی بکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی حداقل اگر خیانت کردی و رفتی ، آنقدر انسان باش که بگی خیانت کردم ! نگو تو بد بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی تنهایی این نیست که هیشکی کنارت نباشه معنیش اینه که نه کسی تورو دوست داشته باشه نه تو کسی رو در حالی که اطرافت پر از ادم های رنگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوستت دارم که به حضورت نیازی نیست همانند خدا که هست اما نیست.:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ماندن و نماندن گیر کردهام از این بلا تکلیفی نجاتم بده خوشحال باشم از با تو بودن یا اشک بریزم از بی تو بودن.در کنارتم اما در اوج تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی یادم کن نترس تنهاییم واگیردار نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستِ شيشه‌ء دل را نگو صدايي نيست كه اين صدا به قيامت بلند خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته اي يكبار يادي ميكنند ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم كمتريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردن شماست نشوید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن ! ما جا خالی دادیم خوردن به شما ! مبارکتون باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دیوانه وار دوستت دارم و من چه ساده بودم که نفهمیدم به دیوانه اعتمادی نیست :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما...تلخ! محبت میکنی اما...سرد! چه اجباریست دوست داشتن من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی...!! سلام مرا به غرورت برسان وبگو: بهای قامت بلندش تنهاییست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن اگر اشک به دادم نرسد  مـــــــیــــمــــــــــــیرم مـــــــــــن اگر یاد تورایادی نکنم مـــــــــــیــــمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میتوانندبا دیگرى بخوابند..؟!من بالشم عوض میشودخوابم نمیبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی تکی میری خرید تواتاق پرو از اینه بپرسی بهم میاد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا سیگار اخرپاکت رو پشت به پشت بکش... شاید سیگار آخر کمتر تنهایی بکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی حداقل اگر خیانت کردی و رفتی ، آنقدر انسان باش که بگی خیانت کردم ! نگو تو بد بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی تنهایی این نیست که هیشکی کنارت نباشه معنیش اینه که نه کسی تورو دوست داشته باشه نه تو کسی رو در حالی که اطرافت پر از ادم های رنگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوستت دارم که به حضورت نیازی نیست همانند خدا که هست اما نیست.:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ماندن و نماندن گیر کردهام از این بلا تکلیفی نجاتم بده خوشحال باشم از با تو بودن یا اشک بریزم از بی تو بودن.در کنارتم اما در اوج تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی یادم کن نترس تنهاییم واگیردار نیست...