بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بر سر عشق آمد ؟؟؟؟ که از افسانه ها..... رسید به صفحه حوادث روزنامه ها ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رفیق نابابی بود که به درد معتادمان کرد......انقدر کشیده ام که اگر یک روز غم نداشته باشم استخان درد می گیرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دخترک تو آینه گفتم بابا بی خیـــــال بیا بریم یه چرخی بزنیم سرت گرم میشه... گفت گیرم ک سرم با اینا گرم شد دلمـــــو با چی گرم کنمـــــ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق می خواهد ،  یک تلفن نا آشنا...... با بی میلی تمام جواب دهم وصدای تو .......s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی «وابسته»شوی باید به این هم عادت کنی که یک دفعه «وا»میدهند و پرونده عشق «بسته»میشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پندار تــــــو  جهانم زیباست ، جامه ام دیباست ، دیده ام بیناست ، زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست  به این ارزد که دلم تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت بی محلی میکنه یه چندروزی تنهاش بذار یا برمیگرده با یه گل تو دستش یا میبینیش با یه دست تو دستش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها برای هم تمام میگذارند...امانه وقتی که درمیانشان هستی نه.....انجاکه درمیان خاک خوابیدی سنگ تمام رامیگذارند.....ومیروند......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خودم دلداری میدم "که تو برام فقط یه عــــــــــادت بودی" فقط نمیدونم چرا نمـــــــیتونم ترکــــــــت کتم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ازتنهای خسته شدم... به کلاغها زیرمیزی می دم، که قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون "درد" بود، که هر قدر کشیدیم، پاره نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری،تا وقت نبودنت به دلم وعده بدهم،شاید مثلا را پیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای دلخوشی!! جیب تمام مکالمه امروزت را گشتم بہ دنبال یک دوستت دارم الکی... نبود کہ نبود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا اگر مردانگي سرش ميشد..... اسمش دخترانه نبود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندنت هوای ماندن نمیدهد...رفتنت بوی بازگشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی و خیانتی که دیدم یاد گرفتم ، جلوی تنها پسری که زانو میزنم پسرم باشد! آن هم برای بستن بند کفش هایش . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بر سر عشق آمد ؟؟؟؟ که از افسانه ها..... رسید به صفحه حوادث روزنامه ها ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رفیق نابابی بود که به درد معتادمان کرد......انقدر کشیده ام که اگر یک روز غم نداشته باشم استخان درد می گیرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دخترک تو آینه گفتم بابا بی خیـــــال بیا بریم یه چرخی بزنیم سرت گرم میشه... گفت گیرم ک سرم با اینا گرم شد دلمـــــو با چی گرم کنمـــــ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق می خواهد ،  یک تلفن نا آشنا...... با بی میلی تمام جواب دهم وصدای تو .......s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی «وابسته»شوی باید به این هم عادت کنی که یک دفعه «وا»میدهند و پرونده عشق «بسته»میشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پندار تــــــو  جهانم زیباست ، جامه ام دیباست ، دیده ام بیناست ، زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست  به این ارزد که دلم تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت بی محلی میکنه یه چندروزی تنهاش بذار یا برمیگرده با یه گل تو دستش یا میبینیش با یه دست تو دستش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها برای هم تمام میگذارند...امانه وقتی که درمیانشان هستی نه.....انجاکه درمیان خاک خوابیدی سنگ تمام رامیگذارند.....ومیروند......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم به خودم دلداری میدم "که تو برام فقط یه عــــــــــادت بودی" فقط نمیدونم چرا نمـــــــیتونم ترکــــــــت کتم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ازتنهای خسته شدم... به کلاغها زیرمیزی می دم، که قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون "درد" بود، که هر قدر کشیدیم، پاره نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری،تا وقت نبودنت به دلم وعده بدهم،شاید مثلا را پیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای دلخوشی!! جیب تمام مکالمه امروزت را گشتم بہ دنبال یک دوستت دارم الکی... نبود کہ نبود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا اگر مردانگي سرش ميشد..... اسمش دخترانه نبود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندنت هوای ماندن نمیدهد...رفتنت بوی بازگشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی و خیانتی که دیدم یاد گرفتم ، جلوی تنها پسری که زانو میزنم پسرم باشد! آن هم برای بستن بند کفش هایش . . .