بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری ولی دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس دل سپردم بی وفاشد/چوپابندش شدم از من جداشد/نمیدانم ازاول بی وفابود/ویا نازش کشیدم بی وفاشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که یـه روز بدون ما نمیتونستن ، الان یه روز با ما نمیتونن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی حرف منو انگار نمیفهمه مرده و زنده و خواب وبیدار نمیفهمه.کسی تنهاییمو از من نمیدزده.درد مارو در ودیوار نمیفهمه.واسه ی تنهایی خودم دلم میسوزه قلب امروزیه من خالی تراز دیروزه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم,آن زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم و... بعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كن !!!!....... خيلي حرف است........... وفادار دست هايي باشي................... كه يكبار هم لمسشان نكرده اي !!!!!.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچوقت کسی نفهمید… فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید روزی که در،زیرخاک گلویم را به تاراج میبرند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها ریزم اگر شب به نهاین برسد شب فقط یاد توام کاش به آخر نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،امتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه!**************

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی....... وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........ صبری عطا کن تا بتونم این زندگی و ادما رو تحمل کنم.... خداجون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایـد با ” تنهایی” بسازیـم تا ” تن های ” دیگر با هـم بسازن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد ر آهم را فریاد خواهم زد تا به صخره ی دلت برخوردکند و انگاه بازگشت صدایش شنیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم هر شب با بچه ها میریم بیرون... ولی... منو دوستامو گیتارمو و اهنگ میمیرم برات جای خالیتو حس میکنیم... دلم لک زده واسه سرخ شدنات و بچه ها اذیتت میکردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست کشیدم که تو باشی همه ام...با تو بودن زهمه دست کشیدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از ما مثله"دستمال کاغذی" میمونیم نهایت استفاده رو ازمون میکنن بعد با تحقیر پرتمون میکنن دور...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری ولی دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس دل سپردم بی وفاشد/چوپابندش شدم از من جداشد/نمیدانم ازاول بی وفابود/ویا نازش کشیدم بی وفاشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که یـه روز بدون ما نمیتونستن ، الان یه روز با ما نمیتونن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی حرف منو انگار نمیفهمه مرده و زنده و خواب وبیدار نمیفهمه.کسی تنهاییمو از من نمیدزده.درد مارو در ودیوار نمیفهمه.واسه ی تنهایی خودم دلم میسوزه قلب امروزیه من خالی تراز دیروزه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم,آن زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم و... بعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كن !!!!....... خيلي حرف است........... وفادار دست هايي باشي................... كه يكبار هم لمسشان نكرده اي !!!!!.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچوقت کسی نفهمید… فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید روزی که در،زیرخاک گلویم را به تاراج میبرند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها ریزم اگر شب به نهاین برسد شب فقط یاد توام کاش به آخر نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،امتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه!**************

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی....... وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........ صبری عطا کن تا بتونم این زندگی و ادما رو تحمل کنم.... خداجون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایـد با ” تنهایی” بسازیـم تا ” تن های ” دیگر با هـم بسازن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد ر آهم را فریاد خواهم زد تا به صخره ی دلت برخوردکند و انگاه بازگشت صدایش شنیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم هر شب با بچه ها میریم بیرون... ولی... منو دوستامو گیتارمو و اهنگ میمیرم برات جای خالیتو حس میکنیم... دلم لک زده واسه سرخ شدنات و بچه ها اذیتت میکردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست کشیدم که تو باشی همه ام...با تو بودن زهمه دست کشیدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از ما مثله"دستمال کاغذی" میمونیم نهایت استفاده رو ازمون میکنن بعد با تحقیر پرتمون میکنن دور...