بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم که وقتی زل زدی تو چشامو گفتی حالم ازت بهم میخوره سکوت کردم که حرفی نزنم که ناراحت شی سلامتی خودم که حتی اون لحظه که گفتی دوسم نداری زیرلب گفتم اما من عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارکم باشه شب تولدم... چقدر شلوغه، خودمم و خودم... یه کارت تبریک چندتا شمع خاموش... خودم گرفتم خودمو در آغوش..... دیشب................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سخته اخه دوری تو برام..... .....من بعدتو خودمو نمی خوام..... ..........لالایی هات نغمه ی شبونم..... ...............تازنده ام "عاشقت "می مونم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایے ڪـﮧ بهت محل نمیذارטּ؛ בنبال یڪے בیگـﮧ مثل سگ لـَﮧ لـَﮧ میزنـטּ !! شڪ نڪـטּ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای شانه کرده... عطر خوش... لباس نو... شده ام یک پارچه خانم..... دلت می اید نیایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پنجره را باز نخواهم کرد نمیخواهم باد ب جای دست های تو مرا نوازش کند...تو خیانت کری اما من اهلش نیستم...ن پنجره هارا باز نخواهم کرد پشت پنجره های بسته منتظرت خواهم ماند برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ، گاهی زیاد می آورد ... ، غم از سر و روی َش ... از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هرچی که خوبه زودتموم میشه تورواز دوردیدن ارزوم میشه واقعا چرا ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف حرمت خاطر هامون نگو همیشه یاد من میمونی که نه من مثل اون روزام نه تو دیگه برای من همونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم به لبم میرسد وقتی تو بر خلاف میل باطنی ات میگویی دوستم نداری . . . و منتظر میشوی تا با عصبانیت خاص خودم بگویم بخوای نخوای مال خودمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سرنوشت تنهایی منو می خواست.اما یادمو تو هیچ وقت تنهایمو نمی خواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ حرف مفت حالیش نمیشه... بس براش فلسفه نبافید لطفا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که گریه دوای دردم شد اشک ها هم بامنت روی صورتم پامیگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو . . . این رمضان ، هر روز باید غم تو را ” بخورم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم که وقتی زل زدی تو چشامو گفتی حالم ازت بهم میخوره سکوت کردم که حرفی نزنم که ناراحت شی سلامتی خودم که حتی اون لحظه که گفتی دوسم نداری زیرلب گفتم اما من عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارکم باشه شب تولدم... چقدر شلوغه، خودمم و خودم... یه کارت تبریک چندتا شمع خاموش... خودم گرفتم خودمو در آغوش..... دیشب................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سخته اخه دوری تو برام..... .....من بعدتو خودمو نمی خوام..... ..........لالایی هات نغمه ی شبونم..... ...............تازنده ام "عاشقت "می مونم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایے ڪـﮧ بهت محل نمیذارטּ؛ בنبال یڪے בیگـﮧ مثل سگ لـَﮧ لـَﮧ میزنـטּ !! شڪ نڪـטּ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای شانه کرده... عطر خوش... لباس نو... شده ام یک پارچه خانم..... دلت می اید نیایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پنجره را باز نخواهم کرد نمیخواهم باد ب جای دست های تو مرا نوازش کند...تو خیانت کری اما من اهلش نیستم...ن پنجره هارا باز نخواهم کرد پشت پنجره های بسته منتظرت خواهم ماند برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ، گاهی زیاد می آورد ... ، غم از سر و روی َش ... از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هرچی که خوبه زودتموم میشه تورواز دوردیدن ارزوم میشه واقعا چرا ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف حرمت خاطر هامون نگو همیشه یاد من میمونی که نه من مثل اون روزام نه تو دیگه برای من همونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم به لبم میرسد وقتی تو بر خلاف میل باطنی ات میگویی دوستم نداری . . . و منتظر میشوی تا با عصبانیت خاص خودم بگویم بخوای نخوای مال خودمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سرنوشت تنهایی منو می خواست.اما یادمو تو هیچ وقت تنهایمو نمی خواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ حرف مفت حالیش نمیشه... بس براش فلسفه نبافید لطفا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که گریه دوای دردم شد اشک ها هم بامنت روی صورتم پامیگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو . . . این رمضان ، هر روز باید غم تو را ” بخورم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .