بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بهم که مرگ حقه قبول کنم  میمونه تا ابد حقم به گردنت  با عاشق چشات اینجوری تا نکن  دنیای من سیاست بی چشم روشنننننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها پرده ی ِ اتاق َم ر ا بالا نمی زنم ... تا بیرون تاریک نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه نمی خواهد ... ، در و دیوار و زمین و زمان هم ... تنهائی ِ آدم را به وضوح نشان می دهند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شور میزند اما اینبار برای دل خودم که دیگر بعد تو نمیتواند عاشق شود اما...  اما خیالم از بابت دل تو راحت اس چون زود به زود عاشق و فارغ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفارو نمیشه زد و من از همین حرفا یه عمره که پرم آخه کی از حاله کی با خبره؟ من یه عمره از خودم حرف می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از چشم تو افتادم دیگه هیچ افتادنی سقوط نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اشک هایی که توی خلوت می ریزیم تا کسی که لیاقت نداره اونارو نبینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☕ بَرای مـــَـــن شـــآرژ نَداشـــت وَلــی با غَریبـــه هـــآ لـآو میترکـــوند ...☕

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده ای ومیگویی کو نشانم بده؟؟ ادم عاقل مگرجای بوسه میماند؟؟!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باتنهایی ام مچ انداختم باختم نامرد خیلی قوی شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر دهــــــــان خــــــــاطره ها را ببنــدد . . . نـــــمیخواهم بشنوم . . . عــــــذابــــــــــــم میدهند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میدانی تنهایی یعنی چه ، که در محله ما بی انتظاری خیرات نماز مغرب است ،وقتی که کسی انتظارت راش دارد و تو دلتنگی ... دلتنگ و شرمگین ... و گوشی تلفن استهلاک ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتی همه چیز رو بی چون و چرا قبول میکنم.. نبودنت رو.. ندیدنت رو.. نامهربونیت رو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ام ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !!!  ومن فقط پشت خطی اش هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل و احساس من عشق را بازی کرد و یاد گرفت و حالا در آغوش دیگری عشق بازی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت باش هرچه قدر میخواهی مرا دور بزن اخر سرت گیج میرود می افتی  جلوی پای خودم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بهم که مرگ حقه قبول کنم  میمونه تا ابد حقم به گردنت  با عاشق چشات اینجوری تا نکن  دنیای من سیاست بی چشم روشنننننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها پرده ی ِ اتاق َم ر ا بالا نمی زنم ... تا بیرون تاریک نشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه نمی خواهد ... ، در و دیوار و زمین و زمان هم ... تنهائی ِ آدم را به وضوح نشان می دهند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شور میزند اما اینبار برای دل خودم که دیگر بعد تو نمیتواند عاشق شود اما...  اما خیالم از بابت دل تو راحت اس چون زود به زود عاشق و فارغ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفارو نمیشه زد و من از همین حرفا یه عمره که پرم آخه کی از حاله کی با خبره؟ من یه عمره از خودم حرف می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از چشم تو افتادم دیگه هیچ افتادنی سقوط نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اشک هایی که توی خلوت می ریزیم تا کسی که لیاقت نداره اونارو نبینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☕ بَرای مـــَـــن شـــآرژ نَداشـــت وَلــی با غَریبـــه هـــآ لـآو میترکـــوند ...☕

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده ای ومیگویی کو نشانم بده؟؟ ادم عاقل مگرجای بوسه میماند؟؟!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باتنهایی ام مچ انداختم باختم نامرد خیلی قوی شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر دهــــــــان خــــــــاطره ها را ببنــدد . . . نـــــمیخواهم بشنوم . . . عــــــذابــــــــــــم میدهند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میدانی تنهایی یعنی چه ، که در محله ما بی انتظاری خیرات نماز مغرب است ،وقتی که کسی انتظارت راش دارد و تو دلتنگی ... دلتنگ و شرمگین ... و گوشی تلفن استهلاک ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتی همه چیز رو بی چون و چرا قبول میکنم.. نبودنت رو.. ندیدنت رو.. نامهربونیت رو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ام ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !!!  ومن فقط پشت خطی اش هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل و احساس من عشق را بازی کرد و یاد گرفت و حالا در آغوش دیگری عشق بازی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت باش هرچه قدر میخواهی مرا دور بزن اخر سرت گیج میرود می افتی  جلوی پای خودم.