بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر هیچکس را نداشته باشی باور کن بهتر است بعضی ها تنهاترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﻪ … ﻣﻦ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻘﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرهم بخواهم از اين ديوانه تر نميشوم گفته بودم بي تو سخت ميگذرد بي انصاف... حرفم را پس ميگيرم بي تو انگار اصلا نميگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود َت را بردی امّا ... خیال َت پنهانی لابه لای ِ خاطره هام پیش ِ من مانده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا دل آلزایمر نمیگیرد... بفهمید آدمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت را نسل ما کرد که . . . به کسی لبخند زدیم که ارزش لگد زدنم نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پل هایی رو که پشت سرت خراب کردی رو خودم میسازم… فقط برگرد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته!!!! مخصوصا وقتی اولین شب تولد باهم بودنت باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی عجب روزگاری شده تمام دلخوشیمون شده ی صفحه ی روشن و چندتا کلید سرد و بی جون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیشـکـی بَعـد هیـشـکی نَـمرده..!! ولی...خیـلیـــا بَـعـدِ خیـلیـا دیـگـه زِنــدگـی نـَکـردَن . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... همدم خوبیست به شرط آنکه سکوت نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را به صورتم نزديك نكن..... مي ترسم شوري اشك هايم نمك گيرت كند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيا رو ميشه با يه جمله تحمل كرد.......... " خدايا مي دونم كه مي بيني "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه هرموقع تنهایی وبه یه همدم احتیاج داری .کسی پیدانمیشه که بهت یه سربزنه... همه بهت لگد میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از اولشم باهامون حال نکردی سیب بهونت بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت به ماندن نیست برو، عشق که گدایی ندارد. مگر یادت نیست؟ این نذرمن بود! که کوه شوم وپای نبودن هایت بمانم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر هیچکس را نداشته باشی باور کن بهتر است بعضی ها تنهاترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﻨﻪ … ﻣﻦ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻘﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرهم بخواهم از اين ديوانه تر نميشوم گفته بودم بي تو سخت ميگذرد بي انصاف... حرفم را پس ميگيرم بي تو انگار اصلا نميگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود َت را بردی امّا ... خیال َت پنهانی لابه لای ِ خاطره هام پیش ِ من مانده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا دل آلزایمر نمیگیرد... بفهمید آدمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت را نسل ما کرد که . . . به کسی لبخند زدیم که ارزش لگد زدنم نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پل هایی رو که پشت سرت خراب کردی رو خودم میسازم… فقط برگرد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته!!!! مخصوصا وقتی اولین شب تولد باهم بودنت باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی عجب روزگاری شده تمام دلخوشیمون شده ی صفحه ی روشن و چندتا کلید سرد و بی جون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیشـکـی بَعـد هیـشـکی نَـمرده..!! ولی...خیـلیـــا بَـعـدِ خیـلیـا دیـگـه زِنــدگـی نـَکـردَن . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... همدم خوبیست به شرط آنکه سکوت نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را به صورتم نزديك نكن..... مي ترسم شوري اشك هايم نمك گيرت كند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيا رو ميشه با يه جمله تحمل كرد.......... " خدايا مي دونم كه مي بيني "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه هرموقع تنهایی وبه یه همدم احتیاج داری .کسی پیدانمیشه که بهت یه سربزنه... همه بهت لگد میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از اولشم باهامون حال نکردی سیب بهونت بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت به ماندن نیست برو، عشق که گدایی ندارد. مگر یادت نیست؟ این نذرمن بود! که کوه شوم وپای نبودن هایت بمانم..