بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــه معـــادلات چنــــد مجهــــولــی شــــده ام ؛ ایــــن روزهــــا …. هیـــــچ کــــس از هیــــــــچ راهـــــــی مــــــرا نمـــــی فهمـــــد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود گاهی نمیشود ک نمیشود کاهی هزار دوره بی اجابت است گاهی نگفته قرعه ب نام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی من کاملا بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه سوال همیشه ذهنمو درگیر کرده ..... اگه عشق قدیمیت برگرده حاضری توهم برگردی وباهاش بمونی!!!!؟؟؟؟ تصمیم سختیه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تقصیر این سقف هاست...بهشان ک خیره میشوی فکر وخیال می اید سراغت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــه جــــور اشـتـبـــاه داريـــــم : " اشــتــبــــاه بــــــــزرگ " ؛ " اشــتــبــــاه كــوچــــيـــك " ""اعـــــتمـــــــاد""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی من آن "مشترک موردنظر" نیستم چه فرقی میکند در دسترس باشم یا نباشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه از دور میبینمت... تنها حق سکوت کردن دارم و یک نگاه گذرا... سهم من از تو دلتنگی و این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــہ از مهــــربونـــــــے هــاتـــــــــ؛از ایــن حــس "تــــــــو" دلگیــــــــرم...! اگــــر چــــہ پیشمـــــــے امـــا... "نـــــو" رو یکـــــــــ عمــــــره گــــــم کــــــــردم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی من آن "مشترک مورد نظر" نیستم چه فرقی میکند در دسترس باشم یا نباشم... دوستون دارم بچه های 4جوک خیلی خوب و گل هستید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دُنیــــا رو باشــ... واسـِـه هر کی میمیریـــ واسـِـه یکی دیگه میمیرهــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخـــــــــلاقــــــم . . .  حـــــــکـــم مـــــیکــــــنه چیــــــزی نگـــــــم وگــرنـــــه .... دلــــــم خیـــــــلی پُــــــــــــره. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه سخت است زندگی ... هنگامیکه باید تظاهر کرد  به خندیدن و شاد بودن ... در حالیکه از اعماق قلب  صدای گریستن به گوش میرسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ . . . ﺩﻋــــﺎ ﻣﯿﮑــــﻨﻢ . . . ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘـﻪ ﺑــــﺎﺷـﻢ . . . ﺗـــــﻮ . . . ﺩﻋــــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨـــﯽ .. ﺩﯾﮕـــــﺮ ﻧﺒــــﺎﺷـــﻢ ! ؟ ! . . . ﺑﯿـــــــــﭽــﺎﺭﻩ ﺧـــﺪﺍ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــوا بارانی است ولــــــی شیشه چرا بخار نمیگیری...؟ نترس!رفت... دیگـــــر اسمش را رویت نمی نویســـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ.... ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ,,,,, ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم...................آخ خدا....آخ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــه معـــادلات چنــــد مجهــــولــی شــــده ام ؛ ایــــن روزهــــا …. هیـــــچ کــــس از هیــــــــچ راهـــــــی مــــــرا نمـــــی فهمـــــد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود گاهی نمیشود ک نمیشود کاهی هزار دوره بی اجابت است گاهی نگفته قرعه ب نام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی من کاملا بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه سوال همیشه ذهنمو درگیر کرده ..... اگه عشق قدیمیت برگرده حاضری توهم برگردی وباهاش بمونی!!!!؟؟؟؟ تصمیم سختیه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تقصیر این سقف هاست...بهشان ک خیره میشوی فکر وخیال می اید سراغت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــه جــــور اشـتـبـــاه داريـــــم : " اشــتــبــــاه بــــــــزرگ " ؛ " اشــتــبــــاه كــوچــــيـــك " ""اعـــــتمـــــــاد""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی من آن "مشترک موردنظر" نیستم چه فرقی میکند در دسترس باشم یا نباشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه از دور میبینمت... تنها حق سکوت کردن دارم و یک نگاه گذرا... سهم من از تو دلتنگی و این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــہ از مهــــربونـــــــے هــاتـــــــــ؛از ایــن حــس "تــــــــو" دلگیــــــــرم...! اگــــر چــــہ پیشمـــــــے امـــا... "نـــــو" رو یکـــــــــ عمــــــره گــــــم کــــــــردم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی من آن "مشترک مورد نظر" نیستم چه فرقی میکند در دسترس باشم یا نباشم... دوستون دارم بچه های 4جوک خیلی خوب و گل هستید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دُنیــــا رو باشــ... واسـِـه هر کی میمیریـــ واسـِـه یکی دیگه میمیرهــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخـــــــــلاقــــــم . . .  حـــــــکـــم مـــــیکــــــنه چیــــــزی نگـــــــم وگــرنـــــه .... دلــــــم خیـــــــلی پُــــــــــــره. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه سخت است زندگی ... هنگامیکه باید تظاهر کرد  به خندیدن و شاد بودن ... در حالیکه از اعماق قلب  صدای گریستن به گوش میرسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ . . . ﺩﻋــــﺎ ﻣﯿﮑــــﻨﻢ . . . ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘـﻪ ﺑــــﺎﺷـﻢ . . . ﺗـــــﻮ . . . ﺩﻋــــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨـــﯽ .. ﺩﯾﮕـــــﺮ ﻧﺒــــﺎﺷـــﻢ ! ؟ ! . . . ﺑﯿـــــــــﭽــﺎﺭﻩ ﺧـــﺪﺍ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــوا بارانی است ولــــــی شیشه چرا بخار نمیگیری...؟ نترس!رفت... دیگـــــر اسمش را رویت نمی نویســـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ.... ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ,,,,, ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم...................آخ خدا....آخ....