بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش اس دادم گفتم کجایی؟ گفت دارم میرم تواتاقم.توکجایی؟ گفتم پشت سرت توپارک.دستشو ول کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم!!!!!!!!! از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر" است................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی تواتوبوس همه دونفری نشستند ولی تو هستی وهندزفریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها باید کسانی عاشق شوند ک تحمل خیانت رادارند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای من ن دیگه شدم....یاواسم خوشی بریز یا خلاصم کن....خواهش میکنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اتفاقی تو را جائی دیدم ، تنها نبودی !! اما خوشبخت هم نبودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست... من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺣـــــﺲ ﺑـــﺪﯾــﻪ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐــﻪ ﺍﺯﺕ ﺣــﺎﻟــــــﺶُ ﺑﭙﺮﺳــﻦ ﻭ ﺗـــﻮ ﺑﺎﯾـــــــــﺪ ﺑﮕــــﯽ " خبــــــــــــــــرندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی ام ژاکتی بافته ام !!!!! به گرمی آغوش تو نیست ولی  بی منت است و همیشگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی راه ها که با " پا " پیموده نمیشوند! "دستهایت" را به من بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهات گذاشت قضاوت را برای خدابگذارخودت نمیتونی  قضاوتش کنی خدابرات بهترین قاضی خواهدبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای ِ تنها ... دچار ِ بی توئی ِ مُفرط شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم را سنگي نگه ميدارد... خودم را،گوري... و يادم را،نميدانم....؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آهنگایی هم هستن ک نتنها آرومت نمیکنن.. بلکه دلتنگترتم میکنن.. اینا دقیقا همون آهنگایین ک اون موقع ها زیاد گوش میکردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی به سراغ انسان می اید که فراموش کند خدا بهترین مونس اوست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش اس دادم گفتم کجایی؟ گفت دارم میرم تواتاقم.توکجایی؟ گفتم پشت سرت توپارک.دستشو ول کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم!!!!!!!!! از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر" است................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی تواتوبوس همه دونفری نشستند ولی تو هستی وهندزفریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها باید کسانی عاشق شوند ک تحمل خیانت رادارند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای من ن دیگه شدم....یاواسم خوشی بریز یا خلاصم کن....خواهش میکنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز اتفاقی تو را جائی دیدم ، تنها نبودی !! اما خوشبخت هم نبودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست... من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺣـــــﺲ ﺑـــﺪﯾــﻪ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐــﻪ ﺍﺯﺕ ﺣــﺎﻟــــــﺶُ ﺑﭙﺮﺳــﻦ ﻭ ﺗـــﻮ ﺑﺎﯾـــــــــﺪ ﺑﮕــــﯽ " خبــــــــــــــــرندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی ام ژاکتی بافته ام !!!!! به گرمی آغوش تو نیست ولی  بی منت است و همیشگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی راه ها که با " پا " پیموده نمیشوند! "دستهایت" را به من بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهات گذاشت قضاوت را برای خدابگذارخودت نمیتونی  قضاوتش کنی خدابرات بهترین قاضی خواهدبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای ِ تنها ... دچار ِ بی توئی ِ مُفرط شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم را سنگي نگه ميدارد... خودم را،گوري... و يادم را،نميدانم....؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آهنگایی هم هستن ک نتنها آرومت نمیکنن.. بلکه دلتنگترتم میکنن.. اینا دقیقا همون آهنگایین ک اون موقع ها زیاد گوش میکردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی به سراغ انسان می اید که فراموش کند خدا بهترین مونس اوست....