بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه . . . اگه بری دیگه دلخوشی برام نمیمونه . . . ! اینو بفهمــــــــــ ـ ـ ـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست، ترجیح ماست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی:به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایـت را کـرده و کـمـی تـو را مـیـخـواهـد ، دل اسـت دیـگـر … یـادش رفـتـه اسـت کـه رفـتـه ای … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول این فاصله ها دستم هست من جدا و تو جدا دستم هست عاشقم باش ولی دورادور دو قدم فاصله را دستم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه دارم غیر از دلی شکسته ، چشمی همیشه ابری ، پایی همیشه بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران به پيش خدمتش ميگم ميشه منوي غذاتونو بدين، ميگه ميخواي غذا سفارش بدي؟ په نه په ميخواستم ببينم منويه غذاتون چي كم داره بگم مامانم بپزه براتون بيارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود ، چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بگم خدا را شکر... یه وقت خدا فک کنه دارم بهش تیککه میندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها......این بی خبری ها......گاهی دیدار از سر اجبار.... نبودن ها ........ندیدن ها..... یعنی برو!!!گاهی چقدر خنگ میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش" دستت را گاز میگیرند مثل سگ میمانند تا صاحبشان نشوی برایت دم تکان نمیدهند. "گرگ" بمان حتی به قیمت "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهــــی آنـقــَـــدر تـــنــهـــــا مـی شــَوَم کــه خـــُــدا هــَـــم بـــه تـــَــقدیــر مـی گــویـــَـــد : کـــَمـــی مـــهـــربـــان تـــَــر بـــاش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی نظر خطاست.... تو دل می بری.... رواست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــان گشـــت و گشــت ... روزی ما عروســـک هایمـــان را بازی میـــدادیم و اکنون خــــود... عروسک هـــایی شدیـــم تنـــها ... که بازیـــــمان دادنـــد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـنـ ـهـ ـا یـ ـیـ . . . شـش حَـرفیـه تلخیستــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو ، از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه . . . اگه بری دیگه دلخوشی برام نمیمونه . . . ! اینو بفهمــــــــــ ـ ـ ـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست، ترجیح ماست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی:به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایـت را کـرده و کـمـی تـو را مـیـخـواهـد ، دل اسـت دیـگـر … یـادش رفـتـه اسـت کـه رفـتـه ای … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول این فاصله ها دستم هست من جدا و تو جدا دستم هست عاشقم باش ولی دورادور دو قدم فاصله را دستم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه دارم غیر از دلی شکسته ، چشمی همیشه ابری ، پایی همیشه بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رستوران به پيش خدمتش ميگم ميشه منوي غذاتونو بدين، ميگه ميخواي غذا سفارش بدي؟ په نه په ميخواستم ببينم منويه غذاتون چي كم داره بگم مامانم بپزه براتون بيارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود ، چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بگم خدا را شکر... یه وقت خدا فک کنه دارم بهش تیککه میندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها......این بی خبری ها......گاهی دیدار از سر اجبار.... نبودن ها ........ندیدن ها..... یعنی برو!!!گاهی چقدر خنگ میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش" دستت را گاز میگیرند مثل سگ میمانند تا صاحبشان نشوی برایت دم تکان نمیدهند. "گرگ" بمان حتی به قیمت "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهــــی آنـقــَـــدر تـــنــهـــــا مـی شــَوَم کــه خـــُــدا هــَـــم بـــه تـــَــقدیــر مـی گــویـــَـــد : کـــَمـــی مـــهـــربـــان تـــَــر بـــاش . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی نظر خطاست.... تو دل می بری.... رواست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــان گشـــت و گشــت ... روزی ما عروســـک هایمـــان را بازی میـــدادیم و اکنون خــــود... عروسک هـــایی شدیـــم تنـــها ... که بازیـــــمان دادنـــد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـنـ ـهـ ـا یـ ـیـ . . . شـش حَـرفیـه تلخیستــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو ، از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند . . .