بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم معشوقه ای که عشقش واسه تنش میخواستش.... ولی من عاشقــــــــــ بـــــــودم نــــــــــــــــــــــه فاحــــشــــــه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت دیگه رفته....... فقط به امید پشیمونیش زندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتـــــاه و ســــاده:::: #بیمــــــارــــم از عشقــــــ.... #بیــــــزارــــم از عشقــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که دلم چه از خدا میخاهد بی پرده بگویمت تو را میخاهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه زاده میشویم... برهنه میبوسیم... وبرهنه خواهیم مرد... عجیب است که بااینهمه عریانی قلب هیچکس پیدا نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است. رسم آدم هایش عجیب است! اینجا گم که می شوی به جای انکه دنبالت بگردند فراموشت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﻢ ﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺳﺖ .. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮﺩﻥ  ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد  وقتی می بینم او هست من هستم... ولی قسمت نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرفته بود بارون می بارید...!  کودکی اهسته گفت:  خدایا !گریه نکن درست میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮪﯿـــــــﺲ... ﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ ﺧﻮﺑــــــﻢ ﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا کسی شبیهت راه نمیره دنبال هوا تا ته دنیا نمیره دروازه خوشبختی بستی و رفتی من فک کردم تا ابد هستی و رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـعـضــی اوقـات بـایـد بـه خـودش یـه سـیـلــی بـزنــه و بـگــه: احـمــق نـمـیـخــوادت،ایـنـقـــدر خـودتــو کـوچـیـــک نـکــن!@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـايــي… سـکانـس آخـــر تـمـــام عـاشـقــانه هـاســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهايى ام افتخارميکنم چون تحمل تنهايى بهترازگدايى محبت است...تنهابودن خيلى بهترازبودن باکسى است که هرلحظه خودت رابه اوياداورى کنى تافراموشت نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آن لحظه که به شدت احساس تنهایی میکنی ، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکنه!!!!!!! هي خدا))))):

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم معشوقه ای که عشقش واسه تنش میخواستش.... ولی من عاشقــــــــــ بـــــــودم نــــــــــــــــــــــه فاحــــشــــــه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت دیگه رفته....... فقط به امید پشیمونیش زندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتـــــاه و ســــاده:::: #بیمــــــارــــم از عشقــــــ.... #بیــــــزارــــم از عشقــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که دلم چه از خدا میخاهد بی پرده بگویمت تو را میخاهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه زاده میشویم... برهنه میبوسیم... وبرهنه خواهیم مرد... عجیب است که بااینهمه عریانی قلب هیچکس پیدا نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است. رسم آدم هایش عجیب است! اینجا گم که می شوی به جای انکه دنبالت بگردند فراموشت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﻢ ﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺳﺖ .. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮﺩﻥ  ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد  وقتی می بینم او هست من هستم... ولی قسمت نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرفته بود بارون می بارید...!  کودکی اهسته گفت:  خدایا !گریه نکن درست میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮪﯿـــــــﺲ... ﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ ﺧﻮﺑــــــﻢ ﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا کسی شبیهت راه نمیره دنبال هوا تا ته دنیا نمیره دروازه خوشبختی بستی و رفتی من فک کردم تا ابد هستی و رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـعـضــی اوقـات بـایـد بـه خـودش یـه سـیـلــی بـزنــه و بـگــه: احـمــق نـمـیـخــوادت،ایـنـقـــدر خـودتــو کـوچـیـــک نـکــن!@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـايــي… سـکانـس آخـــر تـمـــام عـاشـقــانه هـاســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهايى ام افتخارميکنم چون تحمل تنهايى بهترازگدايى محبت است...تنهابودن خيلى بهترازبودن باکسى است که هرلحظه خودت رابه اوياداورى کنى تافراموشت نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آن لحظه که به شدت احساس تنهایی میکنی ، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکنه!!!!!!! هي خدا))))):