بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقــ ـــت های تــــلخ خــــسته ام.... یــــــــــــک دروغ شــــــیرین بگـــو...... بــ ــ ــ ـگــــو دوســــــــتـ ـ ـ ـ ـ دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه ؛ یکی کنارت باشه ... کاری نکنه و حرفی نزنه ها ! فقط باشه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از انم كه به زبان بياورم... باشد تا روزي كه خودت بفهمي... واسه به دست اوردنت چه ها كه نكردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش شهامته یا درد! به رفتن پرنده مهاجرت عادت کنی اما وقتی برگشت خیلی سرد ندید بگیریشو به تنهائیت ادامه بدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــزرگتــرين تــرس زندگيـــم ايــن بــود كــه ديگــه اسممـــو با صــداي تــو نشـــنوم... خـــدا وكيلـــي راستـــه كـــه ميگـــــن از هــــر بلايــــي كـــه بترســي ســـرت مـــياد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در این سوز وسرما دست هایت را نمیگیرد درجیب بگذارشان شاید ذره ای خاطره ته جیب هایت مانده باشد که هنوز گرم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........یا خیلی برگردون عقب یا بزن جلو... اینجای زندگی خیلی دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش رابطه ها همیشه مثلِ اولش میموند . . . همه ش خوشی،همه ش خوشبختی،همه ش حالت خوبه،همه ش . . . هعععععععععی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نشونه های"ادم تنـــها" اینه که هی بیخودی صفحه موبایلتو نگاه کنی با اینکه میدونی کسی به فکرت نیست به سلامتی هرکی تنــــــــهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با توست عزیز دلم,نفسم از جای گرم بلند می شود‏!ولی ای کاش می توانستی ببینی آتشی را که عمری در سینه شعله ور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من گوشه ی”بالشو” گاز میگیرم که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره… تو گوشه ی “لباشو” گاز بگیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك براي بار چندم ب يكي از بهترين رفيقات قول بدي ك ديگه واسه هميشه فراموشش ميكني اما... بازم تو خواب ببينيشو نتوني فراموشش كني و باز بزني زير قولت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان پف کرده ات را پای پر خوابی می گذارند و می خندند،  آنهایی که هیچگاه شبی را با گریه صبح نکرده اند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... اینبار ماهی بودکه ازتنهایی قلاب را رها نمیکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرغانی که پیش تو دانه میخورند  و پیش دیگران تخم میگذارند دلگیر نباش یک روز بوی کبابشان راه می افتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از اهل دنیا خسته از این سرنوشت، آن که آمد با سیاهی روی قلبم را نوشت، چشم بر هم تا زدم روح و جسمم را گرفت، عاشقش گشتم ولی تنها خداحافظ نوشت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقــ ـــت های تــــلخ خــــسته ام.... یــــــــــــک دروغ شــــــیرین بگـــو...... بــ ــ ــ ـگــــو دوســــــــتـ ـ ـ ـ ـ دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازمه ؛ یکی کنارت باشه ... کاری نکنه و حرفی نزنه ها ! فقط باشه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از انم كه به زبان بياورم... باشد تا روزي كه خودت بفهمي... واسه به دست اوردنت چه ها كه نكردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش شهامته یا درد! به رفتن پرنده مهاجرت عادت کنی اما وقتی برگشت خیلی سرد ندید بگیریشو به تنهائیت ادامه بدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــزرگتــرين تــرس زندگيـــم ايــن بــود كــه ديگــه اسممـــو با صــداي تــو نشـــنوم... خـــدا وكيلـــي راستـــه كـــه ميگـــــن از هــــر بلايــــي كـــه بترســي ســـرت مـــياد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در این سوز وسرما دست هایت را نمیگیرد درجیب بگذارشان شاید ذره ای خاطره ته جیب هایت مانده باشد که هنوز گرم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........یا خیلی برگردون عقب یا بزن جلو... اینجای زندگی خیلی دلم گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش رابطه ها همیشه مثلِ اولش میموند . . . همه ش خوشی،همه ش خوشبختی،همه ش حالت خوبه،همه ش . . . هعععععععععی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نشونه های"ادم تنـــها" اینه که هی بیخودی صفحه موبایلتو نگاه کنی با اینکه میدونی کسی به فکرت نیست به سلامتی هرکی تنــــــــهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با توست عزیز دلم,نفسم از جای گرم بلند می شود‏!ولی ای کاش می توانستی ببینی آتشی را که عمری در سینه شعله ور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من گوشه ی”بالشو” گاز میگیرم که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره… تو گوشه ی “لباشو” گاز بگیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك براي بار چندم ب يكي از بهترين رفيقات قول بدي ك ديگه واسه هميشه فراموشش ميكني اما... بازم تو خواب ببينيشو نتوني فراموشش كني و باز بزني زير قولت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان پف کرده ات را پای پر خوابی می گذارند و می خندند،  آنهایی که هیچگاه شبی را با گریه صبح نکرده اند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... اینبار ماهی بودکه ازتنهایی قلاب را رها نمیکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرغانی که پیش تو دانه میخورند  و پیش دیگران تخم میگذارند دلگیر نباش یک روز بوی کبابشان راه می افتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از اهل دنیا خسته از این سرنوشت، آن که آمد با سیاهی روی قلبم را نوشت، چشم بر هم تا زدم روح و جسمم را گرفت، عاشقش گشتم ولی تنها خداحافظ نوشت.