بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد یک بار قسمت کردم چندین برابر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا دوست داري يكي پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگيره بعد بگه من كيم؟ توهم دستاشو بگيري وبگي هركي هستي بمون كه خيلي تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش می گفت اما... صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو قولاشون وایمیسن  دقیقاً وایمسن روش  اینجاس که میگن بعضی آدما  قــــــــــــــــو لشــــــــــون رو زیـــــــــــر پــــا میزارن مثل اون :-((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی نمیدونم الان خوابم یا بیدار یعنی وقتی توی یه جمعی هستم از تنهاییم گریه م میگیره یعنی دشمنامو دوست دارم چون برام ارزوی مرگ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستـــه شـدم از تـکرار شنیدن " مـواظــب خــودت بــاش " او اگــر نگــران مــَـن بـود ، نـمـی رَفــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرازغم عشق تو ندارم غم دیگرى، شادم که جزاین نیست مرا همدم دیگرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد بده... دلتنگ کسی بشی که بهش قول دادی دیگه مزاحمش نشی (. _ .)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای گـــــرفتن جـــــانم آمـــــده بـــــود ... حـــــالم را کـــــه دیـــــد از حـــــال رفـــــت ... دیـــــشب تـــــا صـــــبح بـــــه عـــــزراِییـــــل آب قنـــــد داده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنــــــهایــــم...!! انـــدکـــی بـــغـل میـــخواهــم... تـــرجــیحاً عـــاشـقـــــــــانـــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،،، ل ا ش ی هم نبودی ک بگیم دلشکوندن کارته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهوه نه کاپوچینو نه نسکافه نه هیچکدوم از اینا رو تو هیچکدوم از کافی شاپای شهر نمی خوام؛ کاش تو یه پارک رو یه نیمکت دو تا چایی با هم میخوردیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام ن از خودم از کسی ک مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا،این چنین یک جا جمع نمی شود که در این سه واژه ی کوتاه جمع شده: "او دوستم ندارد"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه تو اسمشو گذاشتي سرنوشت باورش واسه من خيييلي سخته. كاش حداقل دوروريام رفتنتو باور ميكردن تا الان انقد منوبه جون تو قسم ندن. سخته همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی است همجوار قلب دوری ات سرخط بیداری بغض.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد یک بار قسمت کردم چندین برابر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا دوست داري يكي پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگيره بعد بگه من كيم؟ توهم دستاشو بگيري وبگي هركي هستي بمون كه خيلي تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش می گفت اما... صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو قولاشون وایمیسن  دقیقاً وایمسن روش  اینجاس که میگن بعضی آدما  قــــــــــــــــو لشــــــــــون رو زیـــــــــــر پــــا میزارن مثل اون :-((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی نمیدونم الان خوابم یا بیدار یعنی وقتی توی یه جمعی هستم از تنهاییم گریه م میگیره یعنی دشمنامو دوست دارم چون برام ارزوی مرگ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستـــه شـدم از تـکرار شنیدن " مـواظــب خــودت بــاش " او اگــر نگــران مــَـن بـود ، نـمـی رَفــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرازغم عشق تو ندارم غم دیگرى، شادم که جزاین نیست مرا همدم دیگرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد بده... دلتنگ کسی بشی که بهش قول دادی دیگه مزاحمش نشی (. _ .)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای گـــــرفتن جـــــانم آمـــــده بـــــود ... حـــــالم را کـــــه دیـــــد از حـــــال رفـــــت ... دیـــــشب تـــــا صـــــبح بـــــه عـــــزراِییـــــل آب قنـــــد داده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنــــــهایــــم...!! انـــدکـــی بـــغـل میـــخواهــم... تـــرجــیحاً عـــاشـقـــــــــانـــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه،،، ل ا ش ی هم نبودی ک بگیم دلشکوندن کارته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهوه نه کاپوچینو نه نسکافه نه هیچکدوم از اینا رو تو هیچکدوم از کافی شاپای شهر نمی خوام؛ کاش تو یه پارک رو یه نیمکت دو تا چایی با هم میخوردیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام ن از خودم از کسی ک مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا،این چنین یک جا جمع نمی شود که در این سه واژه ی کوتاه جمع شده: "او دوستم ندارد"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه تو اسمشو گذاشتي سرنوشت باورش واسه من خيييلي سخته. كاش حداقل دوروريام رفتنتو باور ميكردن تا الان انقد منوبه جون تو قسم ندن. سخته همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی است همجوار قلب دوری ات سرخط بیداری بغض.