بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهـا وقتـی میخـوایی بخـوابی می بینـی کسـی رو نـداری کـه بهـت فکـر کنـه! اینجـاست کـه می فهمـی بـر خلاف شلـوغیه دورت، چقـدرررر تنهـایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی قدم هایت را تندتر بردار.....دلم را فرستاده ام پی نخود سیاه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم می گذری دنیا به اخر میرسد.......دنیایت من بودم که به اخر رسیدم و تو اکنون هیچ نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قصر که با چرخ همی زد پهلو  بر درگه او شهان نهادندی رو  دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای  بنشسته همی گفت که کوکو کوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه، هیچ کس منو دوست نداره منظورش از هیچ کس، یک نفر بیشتر نیست... همون یه نفری که برای اون همه کسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی ولی تمامشــ کن! دیگــــر بریده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژست عکس ها نباید به طعم سیـــــــب باشد... بیشتر این تصاویر برای لحطه های دلتنگی ثبت میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُــــدایا... به تنــــــــهائی ات قســــــم! دل هیــــــــچكس را .. به آنچه قسمتش نیست عادت نده... . . . .... . آمیــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد بعد مردنِ من ، تو رو هم بزارن تو موزه ... تا نسلی های بعدی ببینن که  ارزششو داشتی که برات بمیرم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه کسی نباشه که حقو به من بده ، دلداریم بده، من بازم تنها نیستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است این روزها که قراراست از اوبرای دلم یک انسان معمولی بسازم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی آرزوی چیـزی تــو دلـ ـ ـت میــوفتــه شـک نـکن تــوانـایی رسیـ‌ـدن بهشــو داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار بینمان را نمی بینم و زمینی که دو تکه شده به آسمان آبی که سقف مشترک ماست فکر می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت پات وایمیستم، حرفم حرفه ولی رفت... راست میگفت حرفش فقط حرف بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآرسآل این روزآ دعآ وآسه برگشتنت . . . امسآل این روزآ دعآ وآسه از یآد بردنت . . . هــهــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هیزم شکن سایه ام را قطع کن مرا رها کن از عذاب بی ثمری ...! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهـا وقتـی میخـوایی بخـوابی می بینـی کسـی رو نـداری کـه بهـت فکـر کنـه! اینجـاست کـه می فهمـی بـر خلاف شلـوغیه دورت، چقـدرررر تنهـایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی قدم هایت را تندتر بردار.....دلم را فرستاده ام پی نخود سیاه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم می گذری دنیا به اخر میرسد.......دنیایت من بودم که به اخر رسیدم و تو اکنون هیچ نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قصر که با چرخ همی زد پهلو  بر درگه او شهان نهادندی رو  دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای  بنشسته همی گفت که کوکو کوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه، هیچ کس منو دوست نداره منظورش از هیچ کس، یک نفر بیشتر نیست... همون یه نفری که برای اون همه کسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــ ــــدایا مــ ــمنون که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی ولی تمامشــ کن! دیگــــر بریده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژست عکس ها نباید به طعم سیـــــــب باشد... بیشتر این تصاویر برای لحطه های دلتنگی ثبت میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُــــدایا... به تنــــــــهائی ات قســــــم! دل هیــــــــچكس را .. به آنچه قسمتش نیست عادت نده... . . . .... . آمیــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد بعد مردنِ من ، تو رو هم بزارن تو موزه ... تا نسلی های بعدی ببینن که  ارزششو داشتی که برات بمیرم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه کسی نباشه که حقو به من بده ، دلداریم بده، من بازم تنها نیستم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است این روزها که قراراست از اوبرای دلم یک انسان معمولی بسازم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی آرزوی چیـزی تــو دلـ ـ ـت میــوفتــه شـک نـکن تــوانـایی رسیـ‌ـدن بهشــو داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار بینمان را نمی بینم و زمینی که دو تکه شده به آسمان آبی که سقف مشترک ماست فکر می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت پات وایمیستم، حرفم حرفه ولی رفت... راست میگفت حرفش فقط حرف بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآرسآل این روزآ دعآ وآسه برگشتنت . . . امسآل این روزآ دعآ وآسه از یآد بردنت . . . هــهــ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هیزم شکن سایه ام را قطع کن مرا رها کن از عذاب بی ثمری ...! "