بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه را بیخیال محل تولد من قلب پر محبت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به فکرم بودی همه جا و هر لحظه همدمم بودی در چشمانت خیره میشدم و میگفتم: کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته، فریاد میزنم: ( دوستت دارم ) و < تو > آرام و خونسرد، به ترکیدن حباب ها  میخندی !!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وقتے کہ چشماتو میبندے با من بہ درداے این دنیا میخندے آروم میشم بگے از غمات دل کندے +بیا بھم بگیم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به رویا تسلیم می کنم .... همانگونه که به  < تو > تسلیم کردم .... در آن غروب یا سپیده دم... که انگار همین دیروز بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها را.. قلب باید بگوید بعضی از حرف هارا چشم یا دست یا لب! "دوستت دارم" اما ادعای کمی نیست گفتنش را از تمام وجود خودت مایه بگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت لبهایت،  غافل گیر کدام بوسه می شود دیگر! وقتی هنوز،............ طعم شعرهای مرا می دهد؟!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن "نگاهت" خسته ام... چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را؟!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت را شعر میکنم چشمک میزنی قافیه بهم میریزد.. من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان,یا که نرو یا نگه ت میدارم میتوان همه زندگی را در اغوش گرفت  کافیست تمام زندگی ات یکنفر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم، گـیر مـی کند در تـــو وقــتی تـمام قـد مـی ایـستی! بـانـو! چـشم گـیر شـده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قصه ی تو را این گونه آغــاز میکنم یکی بود... هنوز هم هست ... خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر < تو > را ، با ما،  تعلق نیست، ما را ، شوق هست ................ ور < تو > را،  بی ما، صبوری هست،  ما را تاب نیست...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـیـتونـم... دنیارو... یه دســتــی فتح کنم!! به شرطـی که... اون یکی دسـتـمو تــو گرفته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من هزار درد نگفته،هزار شعر  لبریز مانده،منتظر یک کلام توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عطر را که به تنت میزنی موسقی آرامی است با امضای خاص تو.. که جعلش محال است. مادرم گفت عجب عطر قشنگی زده ای باز هم موی تو لو داد مرا دلبر جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو آغازیست برای دیوانگی من وقتی با منی باید قید یکی از دستاتو بزنی چون یه دونش فقط توی دستای منه ولش نمیکنم حتی توی خواب آخه مال خودمه

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه را بیخیال محل تولد من قلب پر محبت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به فکرم بودی همه جا و هر لحظه همدمم بودی در چشمانت خیره میشدم و میگفتم: کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته، فریاد میزنم: ( دوستت دارم ) و < تو > آرام و خونسرد، به ترکیدن حباب ها  میخندی !!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وقتے کہ چشماتو میبندے با من بہ درداے این دنیا میخندے آروم میشم بگے از غمات دل کندے +بیا بھم بگیم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به رویا تسلیم می کنم .... همانگونه که به  < تو > تسلیم کردم .... در آن غروب یا سپیده دم... که انگار همین دیروز بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها را.. قلب باید بگوید بعضی از حرف هارا چشم یا دست یا لب! "دوستت دارم" اما ادعای کمی نیست گفتنش را از تمام وجود خودت مایه بگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت لبهایت،  غافل گیر کدام بوسه می شود دیگر! وقتی هنوز،............ طعم شعرهای مرا می دهد؟!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت ندیدن "نگاهت" خسته ام... چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را؟!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت را شعر میکنم چشمک میزنی قافیه بهم میریزد.. من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان,یا که نرو یا نگه ت میدارم میتوان همه زندگی را در اغوش گرفت  کافیست تمام زندگی ات یکنفر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم، گـیر مـی کند در تـــو وقــتی تـمام قـد مـی ایـستی! بـانـو! چـشم گـیر شـده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قصه ی تو را این گونه آغــاز میکنم یکی بود... هنوز هم هست ... خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر < تو > را ، با ما،  تعلق نیست، ما را ، شوق هست ................ ور < تو > را،  بی ما، صبوری هست،  ما را تاب نیست...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـیـتونـم... دنیارو... یه دســتــی فتح کنم!! به شرطـی که... اون یکی دسـتـمو تــو گرفته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من هزار درد نگفته،هزار شعر  لبریز مانده،منتظر یک کلام توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عطر را که به تنت میزنی موسقی آرامی است با امضای خاص تو.. که جعلش محال است. مادرم گفت عجب عطر قشنگی زده ای باز هم موی تو لو داد مرا دلبر جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو آغازیست برای دیوانگی من وقتی با منی باید قید یکی از دستاتو بزنی چون یه دونش فقط توی دستای منه ولش نمیکنم حتی توی خواب آخه مال خودمه