بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دقیقه از زندگی ممکن است آخرین دقیقه آن باشد و من دوست دارم در آخرین دقایق هم با تو باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو..... تمنای مـن و یار مـــن و جان مـنی پس بمان... تا کـــه نمــانم به تمـــنای کسـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از دنیا همین دستان گرم توست که.. با بودنش کسی مرا دست کم نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دل من، به لبخند های < تو > بند است .................... برای دوست داشتنت ، اما، لبخند هایت را نه ..................... دلت را لازم دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس... شاید دلیلی باشد برای زندگی، اما.... بی شک... "تو"... بهانه ی آنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی,حوصله منو داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خندی، قــندهای عــالم در دلــم آب مـی شـود لبـخند شـیریـنت پـایـان روزگـار تلــخ مـــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن ز "تو"چون نیست که بردارم دل آن به،که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه میدارم دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گره خورد بخت من با " تـــــــــــو "  خـدایـا کورش کن که با دست که هیچ با دندان هم باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگی های دلم  چه دارویی بهتر از  قرص صورت ماهت ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــواے تـــو...  بــــے هـــوا مــے آیـــد و دلـتـنـگ مـیــکـنـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دانم تــا کـی دوســـتم داری هـــرجـا کـه بـاشد بــاشد هــرجـا تــمام شد اسـمش را مـی‌گـذارم ففآخــر خــط مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم... چه عطری میزنی...؟ بوی خوشبختی میدهی انگار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راضی ام به همین گاهی بودن هایت که گاه هستی و گاه می روی اما زندگی می بخشی...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدی و با خنده هایت شهر دلم تسخیر شد لبخند معروف ژکوند با خنده هات تحقیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که در آغوش میگیرمت، عطر شانه هایت و چشمانت عجیب بوی ماندن میدهند

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دقیقه از زندگی ممکن است آخرین دقیقه آن باشد و من دوست دارم در آخرین دقایق هم با تو باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو..... تمنای مـن و یار مـــن و جان مـنی پس بمان... تا کـــه نمــانم به تمـــنای کسـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از دنیا همین دستان گرم توست که.. با بودنش کسی مرا دست کم نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دل من، به لبخند های < تو > بند است .................... برای دوست داشتنت ، اما، لبخند هایت را نه ..................... دلت را لازم دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس... شاید دلیلی باشد برای زندگی، اما.... بی شک... "تو"... بهانه ی آنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی,حوصله منو داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خندی، قــندهای عــالم در دلــم آب مـی شـود لبـخند شـیریـنت پـایـان روزگـار تلــخ مـــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن ز "تو"چون نیست که بردارم دل آن به،که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه میدارم دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گره خورد بخت من با " تـــــــــــو "  خـدایـا کورش کن که با دست که هیچ با دندان هم باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع دلتنگی های دلم  چه دارویی بهتر از  قرص صورت ماهت ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــواے تـــو...  بــــے هـــوا مــے آیـــد و دلـتـنـگ مـیــکـنـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دانم تــا کـی دوســـتم داری هـــرجـا کـه بـاشد بــاشد هــرجـا تــمام شد اسـمش را مـی‌گـذارم ففآخــر خــط مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانم بپرسم... چه عطری میزنی...؟ بوی خوشبختی میدهی انگار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راضی ام به همین گاهی بودن هایت که گاه هستی و گاه می روی اما زندگی می بخشی...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدی و با خنده هایت شهر دلم تسخیر شد لبخند معروف ژکوند با خنده هات تحقیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که در آغوش میگیرمت، عطر شانه هایت و چشمانت عجیب بوی ماندن میدهند