بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام دنـیا...  مـحله‏ ی کـوچکی ‏سـت.... که تـو در آن مـتولد مـی شـوی...  و مـن....  مـیان بـازیِ بـچه ‏هـای مـحله....  بـه عـشـق تـو....  پـیـر مـی شـوم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای ســـرودنـــت کـــلمـــات را گــــم کــــرده ام انـــــگـــــار بــــرای تـو جز دوســــتـــت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بآ ایڹ کِه دورے اَزَمـ ولے بازَمـ هَر وَقٺ دَستَمو میزارَم رو قَلبَم میبینَـم سَـرِ جآتے ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه من عاشقم و دلم بر او گشته تباه عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: ذهنم خالی از دیگران و پر از تو دورم پر از دیگران و خالی از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"تو" را  "دوست دارم" ولی تو…خدا داند و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست قدم بگذار  روی کوچه های قلب ویرانم بدون تو شبی  تنها و بی فانوس خواهم مرد دعا کن  بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت؛ ز جهانیان مگر تو... اگرم تو هم برانی؛ سر بی کسی سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بار‌ونی میشه  ولنتاین که میرسه  عید که میشه  آهنگ که گوش میدم زیر بارون که قدم میزنم  همشون منو یاد تو میندازه و دلم برا خودم میسوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با "من" باش… من دست همه ی اتفاق ها را میگیرم.. که نیفتد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد....................... فاصله های طولانی را، با یک پیام ساده و کوتاه، کافیست ; بنویسی .................. .................... هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این "منم" که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری  اون یه چیزه !! وقتی کسی تو را دوست داره  اون یه چیز دیگس !! اما وقتی کسی را دوست داری  که تو را هم دوست داره این "یعنی" همه "چیزه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار من باش تا در مدار < تو > باشم، ................. ................. چه قرار و مداری بهتر از این !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خیابان میخواهد، کمی پا برای قدم زدن کمی دست برای گرفتن... کمی "تو"…همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبایی صدایت زنگی برایم ممکن نیست

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــمام دنـیا...  مـحله‏ ی کـوچکی ‏سـت.... که تـو در آن مـتولد مـی شـوی...  و مـن....  مـیان بـازیِ بـچه ‏هـای مـحله....  بـه عـشـق تـو....  پـیـر مـی شـوم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرای ســـرودنـــت کـــلمـــات را گــــم کــــرده ام انـــــگـــــار بــــرای تـو جز دوســــتـــت دارم جمله دیگری نمی توان ساخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بآ ایڹ کِه دورے اَزَمـ ولے بازَمـ هَر وَقٺ دَستَمو میزارَم رو قَلبَم میبینَـم سَـرِ جآتے ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه من عاشقم و دلم بر او گشته تباه عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: ذهنم خالی از دیگران و پر از تو دورم پر از دیگران و خالی از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"تو" را  "دوست دارم" ولی تو…خدا داند و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست قدم بگذار  روی کوچه های قلب ویرانم بدون تو شبی  تنها و بی فانوس خواهم مرد دعا کن  بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت؛ ز جهانیان مگر تو... اگرم تو هم برانی؛ سر بی کسی سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بار‌ونی میشه  ولنتاین که میرسه  عید که میشه  آهنگ که گوش میدم زیر بارون که قدم میزنم  همشون منو یاد تو میندازه و دلم برا خودم میسوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با "من" باش… من دست همه ی اتفاق ها را میگیرم.. که نیفتد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد....................... فاصله های طولانی را، با یک پیام ساده و کوتاه، کافیست ; بنویسی .................. .................... هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این "منم" که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری  اون یه چیزه !! وقتی کسی تو را دوست داره  اون یه چیز دیگس !! اما وقتی کسی را دوست داری  که تو را هم دوست داره این "یعنی" همه "چیزه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار من باش تا در مدار < تو > باشم، ................. ................. چه قرار و مداری بهتر از این !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خیابان میخواهد، کمی پا برای قدم زدن کمی دست برای گرفتن... کمی "تو"…همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبایی صدایت زنگی برایم ممکن نیست