بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح می بوسم تو را شب توبه میگیرد مرا صبح مشتاقم ولی شب حال استغفار نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو رحم ومروت سرشان نمیشود؛ . . . بیچاره دلم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید آرامش یکــیـــو بــهــم بــزنی. تـــــا بـگی: هســـتی... بــه یادشـــی... کنارشـــی... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین آمدی سر به هوا چشم به راهم کردی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارت بودن صــفــایی دارد... این دل کـنــارت حال و هـوایـی دارد... نگاهـیـ بیانداز به قلبــمـ که از دست تو تَرَکـــ بســیار دارد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم روزت مبارک +چه روزی !؟ -روز پزشک دیگه... +ولی من که پزشک نیستم! -مهم نیس درسش رو نخوندی، حال منو كه خوب میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باریک تَر از مویِ سَرت ، گردن ما بود آن روز ، که مو هایِ تو در باد رَها بود لَبخند زدی ، قالبِ شِعرِ من عَوض شُد در شِعر من اِنگار ،  اَلَم شَنگه به پا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی دهنت جر بخوره از خمیازه ولی بی اون خوابت نبره :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یوسف قلب ذلیخا را شکست تا ابد پای ذلیخا هم نشست گرچه ذلیخا دل و قلبش شکست ○ غیره ○ یوسف به کسی دل نبست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی رو مـیـتونـستم دوسـت داشـتـه بـاشم اگـر دوسـت داشتـنم را از تـو شـروع نـمـیکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مشاعره با چشمانت را دوست دارم پلک که میزنی بیت بعدی را... با خمار چشمانت میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم...! چرا میان این همه اتفاق، تو را... طوری عجیب جدی گرفته ام و دلیل  این همه سردرگمی.. چیزی جز "دوست داشتن" نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که به یوسف بخورد شلاقی! درد تا مغز سر و جان زلیخا بدود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسبت عجیبی دارند دستان < تو >  با درد............... که از لحظۀ گرفتنشان سرم درد می کند برای < تو >......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است ... درست .. اما بازهم یک فنجان چای داغ در کنا تو به من می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو شیرین زمانی  نظری نیز به من کن که به دیوانگی از عشق تو... فرهاد زمانم..

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح می بوسم تو را شب توبه میگیرد مرا صبح مشتاقم ولی شب حال استغفار نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو رحم ومروت سرشان نمیشود؛ . . . بیچاره دلم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید آرامش یکــیـــو بــهــم بــزنی. تـــــا بـگی: هســـتی... بــه یادشـــی... کنارشـــی... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین آمدی سر به هوا چشم به راهم کردی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارت بودن صــفــایی دارد... این دل کـنــارت حال و هـوایـی دارد... نگاهـیـ بیانداز به قلبــمـ که از دست تو تَرَکـــ بســیار دارد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم روزت مبارک +چه روزی !؟ -روز پزشک دیگه... +ولی من که پزشک نیستم! -مهم نیس درسش رو نخوندی، حال منو كه خوب میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باریک تَر از مویِ سَرت ، گردن ما بود آن روز ، که مو هایِ تو در باد رَها بود لَبخند زدی ، قالبِ شِعرِ من عَوض شُد در شِعر من اِنگار ،  اَلَم شَنگه به پا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی دهنت جر بخوره از خمیازه ولی بی اون خوابت نبره :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یوسف قلب ذلیخا را شکست تا ابد پای ذلیخا هم نشست گرچه ذلیخا دل و قلبش شکست ○ غیره ○ یوسف به کسی دل نبست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی رو مـیـتونـستم دوسـت داشـتـه بـاشم اگـر دوسـت داشتـنم را از تـو شـروع نـمـیکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مشاعره با چشمانت را دوست دارم پلک که میزنی بیت بعدی را... با خمار چشمانت میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم...! چرا میان این همه اتفاق، تو را... طوری عجیب جدی گرفته ام و دلیل  این همه سردرگمی.. چیزی جز "دوست داشتن" نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که به یوسف بخورد شلاقی! درد تا مغز سر و جان زلیخا بدود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نسبت عجیبی دارند دستان < تو >  با درد............... که از لحظۀ گرفتنشان سرم درد می کند برای < تو >......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرم است ... درست .. اما بازهم یک فنجان چای داغ در کنا تو به من می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو شیرین زمانی  نظری نیز به من کن که به دیوانگی از عشق تو... فرهاد زمانم..