بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی. ژرژ هربرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی حیات را درزیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد. ماکسیم گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند. محمد حجازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است. ایچک آدیزس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال و مکنتی ندارم ، تنها سرمایه من روح شاد من است. هنری میلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یاد بگیرید که به مشکلات بخندید، همیشه چیزی برای خندیدن دارید. کارول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته بگوئید اتفاقات بدی خواهد افتاد ، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید. سینکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیش از آنکه بتواند بگوید ، باید ببیند. تورو

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی. ژرژ هربرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی حیات را درزیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد. ماکسیم گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند. محمد حجازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است. ایچک آدیزس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال و مکنتی ندارم ، تنها سرمایه من روح شاد من است. هنری میلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یاد بگیرید که به مشکلات بخندید، همیشه چیزی برای خندیدن دارید. کارول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته بگوئید اتفاقات بدی خواهد افتاد ، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید. سینکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیش از آنکه بتواند بگوید ، باید ببیند. تورو