بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان بالاترین مرتبه است . ژول سیمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محترم بودن ، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است . مادام دامیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند. ای - گیبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست . سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش مارسل آشارچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمِدن همیشه بهتر از آموختن است. لوبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند. سروانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پی یر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند . ریشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان بالاترین مرتبه است . ژول سیمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محترم بودن ، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است . مادام دامیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند. ای - گیبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست . سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش مارسل آشارچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمِدن همیشه بهتر از آموختن است. لوبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند. سروانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پی یر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند . ریشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو