بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. اریسون سووت ماردن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است . هیچکاک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. اریسون سووت ماردن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است . هیچکاک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس