بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد . تام سامسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم . سولون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آویبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ما را برای خودش آفریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد . تام سامسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم . سولون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آویبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ما را برای خودش آفریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور