بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. هراس وال پول 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد . هرمن کین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . وئیس لومباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند . سام منتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد . لویی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. هراس وال پول 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند . دوکلوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد . هرمن کین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . وئیس لومباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند . سام منتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد . لویی