بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید غذای روزانه بیچارگان است . هرشل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش درستی را در درستی بجوی ، و انگیزه کار نیک را همان نیکی بدان و سود دیگر مخواه . حکمت هندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس می کنم مختارم پس مختارم . لایب نیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم که اشتیاق شدیدی به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند. بیل‌گلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با مشکلات می جنگیم تا آسایش بیابیم ، ولی وقتیکه آسایش یافتیم آن را غیر قابل تحمل می یابیم . هانری بروکس آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده ، آموزش هایی که پدر داده ، همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده ، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی رود . لامنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید غذای روزانه بیچارگان است . هرشل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش درستی را در درستی بجوی ، و انگیزه کار نیک را همان نیکی بدان و سود دیگر مخواه . حکمت هندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس می کنم مختارم پس مختارم . لایب نیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم که اشتیاق شدیدی به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند. بیل‌گلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با مشکلات می جنگیم تا آسایش بیابیم ، ولی وقتیکه آسایش یافتیم آن را غیر قابل تحمل می یابیم . هانری بروکس آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده ، آموزش هایی که پدر داده ، همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده ، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی رود . لامنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان