بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است . کندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مژده ای برای کسی داری ، در دادن آن عجله کن . مریاک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است ، چه موقعیکه به حقیقت رسیدید ممکن نیست به کسی بگویید و دشمن شما نشود . برنارد روسن پی یر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یکدیگر متحد می شوند . بارتول 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم . باس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاداب بودن بالاترین خوبی ها وفضیلتی است که بسیاری می توانند به آن دست پیدا می کنند و بسیاری از نعمت آن یا محروم هستند یا خود را محروم می کنند . اسکاتیش پروورپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هر کجا می روند شادی آفرین می شوند وبعضی ها هر کجا چنین افرادی قدم می گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماری تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاه طلبی شهوتی است که هرگز فرو نمی نشیند ، بلکه با لذتی که از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود . اتومی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی از این سراغ ندارم که انسان می تواند با تلاش زندگی خود را متعالی سازد . تورئو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر وقت سقوط می کنند مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست . ادوارد یانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزانگان سخن نمی گویند، بلکه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می کنند. کونگ تین گان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود . بورنز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید . ولتر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است . کندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مژده ای برای کسی داری ، در دادن آن عجله کن . مریاک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است ، چه موقعیکه به حقیقت رسیدید ممکن نیست به کسی بگویید و دشمن شما نشود . برنارد روسن پی یر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یکدیگر متحد می شوند . بارتول 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم . باس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاداب بودن بالاترین خوبی ها وفضیلتی است که بسیاری می توانند به آن دست پیدا می کنند و بسیاری از نعمت آن یا محروم هستند یا خود را محروم می کنند . اسکاتیش پروورپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هر کجا می روند شادی آفرین می شوند وبعضی ها هر کجا چنین افرادی قدم می گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماری تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاه طلبی شهوتی است که هرگز فرو نمی نشیند ، بلکه با لذتی که از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود . اتومی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی از این سراغ ندارم که انسان می تواند با تلاش زندگی خود را متعالی سازد . تورئو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر وقت سقوط می کنند مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست . ادوارد یانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزانگان سخن نمی گویند، بلکه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می کنند. کونگ تین گان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود . بورنز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید . ولتر