بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است . سایمن استرانسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانات همیشه شادی برانگیز هستند ، اما هیچ شادیی نیست که بدون هیجان باشد . آلان چارمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر انسان ها را می شناسم، سگ ها را بیشتر ستایش می کنم . ایوان شفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم . دوروستان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی عوض نمی شود ماییم که دگرگون می شویم . هنری دیوید تورو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که قادر به آفرینندگی نیست طالب نابود ساختن است . اریش فروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید یافت . هانری استانتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . بایزید بسطامی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار . الین چانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیش تر از آن موقع خود را گول نمیزند که خیال میکند دیگران را فریب داده است . لاروشفوکولد 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است . سایمن استرانسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانات همیشه شادی برانگیز هستند ، اما هیچ شادیی نیست که بدون هیجان باشد . آلان چارمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر انسان ها را می شناسم، سگ ها را بیشتر ستایش می کنم . ایوان شفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم . دوروستان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی عوض نمی شود ماییم که دگرگون می شویم . هنری دیوید تورو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که قادر به آفرینندگی نیست طالب نابود ساختن است . اریش فروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید یافت . هانری استانتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . بایزید بسطامی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار . الین چانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیش تر از آن موقع خود را گول نمیزند که خیال میکند دیگران را فریب داده است . لاروشفوکولد