بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. برزیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند. توماس پاین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالای در علم نوشته شده است که باید ایمان داشته باشی. ماکس پلانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد. همینگوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شکاف عظیمی بین شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسأله اصلی در دعا این نیست که برای خواسته‌هایمان از خدا جواب بگیریم بلکه هدف دعا این است که به‌شکل کامل با خدا یکی شویم‌. اسوالد چمبرز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم. کیتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. لارش فوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاری است. برتولت برشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست حاکم بر خود باشد. فیلیپ ماسینجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید. دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. برزیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند. توماس پاین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالای در علم نوشته شده است که باید ایمان داشته باشی. ماکس پلانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد. همینگوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شکاف عظیمی بین شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسأله اصلی در دعا این نیست که برای خواسته‌هایمان از خدا جواب بگیریم بلکه هدف دعا این است که به‌شکل کامل با خدا یکی شویم‌. اسوالد چمبرز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم. کیتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. لارش فوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاری است. برتولت برشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست حاکم بر خود باشد. فیلیپ ماسینجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید. دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام