بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای ولی برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند . فیلیپ سیدلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد . فارابی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به احمق ها همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم . کیتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است. لارشفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد. ارنست همینگوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشعل نبوغ فروغ نیابد مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد . کنت دوسکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهکاران همیشه در دادگاه وجدان خویش مبرا هستند! . ژورنال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد . رالف امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.رلف والدو اوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادی یک کشور ار روی نسبت آزادیش سنجیده میشود نه از روی حاصلخیزیش . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثرر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای ولی برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند . فیلیپ سیدلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد . فارابی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به احمق ها همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم . کیتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است. لارشفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد. ارنست همینگوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشعل نبوغ فروغ نیابد مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد . کنت دوسکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهکاران همیشه در دادگاه وجدان خویش مبرا هستند! . ژورنال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد . رالف امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.رلف والدو اوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادی یک کشور ار روی نسبت آزادیش سنجیده میشود نه از روی حاصلخیزیش . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثرر