بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . مارون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر داروئی است که تمام دردهای دخترانرا علاج می کند . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل میکند! . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی قدر پول را بدانی قرض کن! . نیکلا شامفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که بیم و هراس سایه افکند شادی را جایی نسیت! . ارنست اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. چاردینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن که چه بگویم به از اینکه بگویی چرا گفتم . سعدی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . مارون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر داروئی است که تمام دردهای دخترانرا علاج می کند . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل میکند! . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی قدر پول را بدانی قرض کن! . نیکلا شامفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که بیم و هراس سایه افکند شادی را جایی نسیت! . ارنست اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. چاردینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن که چه بگویم به از اینکه بگویی چرا گفتم . سعدی