بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . ف – و – رابرتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده قویست که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازیم . دوفون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فرزند کار و زحمت خویش است . داروین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند . مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ . پارکر پالمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاتر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . ف – و – رابرتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده قویست که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازیم . دوفون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فرزند کار و زحمت خویش است . داروین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند . مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ . پارکر پالمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاتر