بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هیجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم . دیوژن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو می کند . دموستن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید جزیی از خوشبختی است. ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آئینه را بگیر و تماشای خویش کن سوی چمن به عزم تماشا، چه میروی؟ . هلالی جغتائی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هیجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم . دیوژن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو می کند . دموستن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید جزیی از خوشبختی است. ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آئینه را بگیر و تماشای خویش کن سوی چمن به عزم تماشا، چه میروی؟ . هلالی جغتائی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت