بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاسخن روح است که حقیقت را به حقیقت بازگو می کند . پی.جی.بلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند. سیسرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند . ادگارمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد . اشنباخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاسخن روح است که حقیقت را به حقیقت بازگو می کند . پی.جی.بلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند. سیسرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند . ادگارمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد . اشنباخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن