بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کریستین‌ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم . ناتانیل براندن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت دیگران محتاج است . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشبختیها و موفقیت که به من روی آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بایرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . بلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد پیری انحطاط روحی و جسمانی آن نیست ، بلکه بار خاطرات آن است . سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غالب اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را تعقیب کنند زندگی می نمایند و مثل پر کاهی که بر روی آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر می رسانند و جلو نمی روند ، جریان آب انها را می برد . سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاری ساختن سیل خون . بایرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت گرانبها است ، اما حقیقت گرانبها تر است . دیسرائیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام عالم در یک کفه ترازو نهاده شود و مادرم در کفه دیگر ، کفه عالم بالاتر خواهد ایستاد . لورولا بکدیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوای عقلی آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . دیسرائیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که فیلسوفی معتقد است که مدام حواس انسانی او را می فریبد فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است . لافونتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که به بالا نمی نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید. دیسرائیلی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کریستین‌ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم . ناتانیل براندن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت دیگران محتاج است . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشبختیها و موفقیت که به من روی آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بایرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . بلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد پیری انحطاط روحی و جسمانی آن نیست ، بلکه بار خاطرات آن است . سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غالب اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را تعقیب کنند زندگی می نمایند و مثل پر کاهی که بر روی آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر می رسانند و جلو نمی روند ، جریان آب انها را می برد . سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاری ساختن سیل خون . بایرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت گرانبها است ، اما حقیقت گرانبها تر است . دیسرائیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام عالم در یک کفه ترازو نهاده شود و مادرم در کفه دیگر ، کفه عالم بالاتر خواهد ایستاد . لورولا بکدیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوای عقلی آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . دیسرائیلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که فیلسوفی معتقد است که مدام حواس انسانی او را می فریبد فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است . لافونتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که به بالا نمی نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید. دیسرائیلی